ClearLine (urin drogtest)

ClearLine drogtester är en produktserie urintester som har blivit mycket populär på grund av snabba och mycket tydliga avläsningslinjer.

Testet har hög säkerhet och är CE-märkt.

ClearLine drogtest hantering

Detektionstider

Klicka här för att se hur länge olika typer av droger kan spåras i urin och saliv.

Bruksanvisning

Klicka här för ClearLine bruksanvisning

Sortiment

200-30 Panel 16:
Opiater (2000 ng/ml)
Oxikodon (100 ng/ml)
Metamfetamin (1000 ng/ml)
Zopiklon – Imovane® (300 ng/ml)
Tramadol (200 ng/ml)
Cannabis/THC (50 ng/ml)
Bensodiazepiner (300 ng/ml)
Kokain (150 ng/ml)
Metadon (300 ng/ml)
Fentanyl (10 ng/ml)
Buprenorfin – Subutex® (10 ng/ml)
EtG (1500 ng/ml)
Amfetamin (300 ng/ml)
Metylfenidat – Ritalin®/Concerta (300 ng/ml)
Zolpidem (50 ng/ml)
Pregabalin – Lyrica® (500 ng/ml)