Coronatest inkl. Influensa A+B på ett och samma test

Ferle erbjuder nu en Coronatest som också testar för influensa typ A + B.

Coronatest

Vissa covid-19-snabbtester reagerar också på influensa, och det är därför inte känt om ett eventuellt positivt resultat beror på covid-19 eller influensa. Detta problem undviks med våra test, som differentierar covid-19 och influensa resultaten.

Testet är ett nästest med en noggrannhet på 95%, vilket är marknadsstandarden för coronatester. Resultatet för både coronavirus (Covid-19) och influensa A + B kan läsas efter 15 minuter.

Corona- och influensatestet är CE-märkt och EUA (emergency use authorization) godkänt via FDA. Testet är enkelt att använda och en detaljerad bruksanvisning ingår.