Drogpolicy

Information till verksamheter om drogpolicy

De flesta verksamheter har i dag en politik för rökning och alkohol, men inte många har etablerat en bestämd drogpolicy. Dessvärre visar fler och fler undersökningar att antalet “användare” på arbetsplatsen är stigande – både när det handlar om euforiserande droger, men också överförbrukning av mediciner, exempelvis bensodiazepiner.

Drogpolicy företag

En drogpolicy ska verka som ett förebyggande verktyg som har trygghet och sundhet som utgångspunkt och ska säkra att medarbetaren hjälps på rätt väg. Verksamheten visar, med en effektiv och uppdaterad drogpolicy och handlingsplan, att det aktivt tas del av den samfundsmässiga och sundhetsmässiga uppgiften.

Mål och fördelar:

  • Öka säkerheten på arbetsplatsen
  • Minska sjukfrånvaron
  • Öka effektiviteten och minska antalet fel
  • Skapa trygghet och bättre trivsel i vardagen
  • Bättre effektivitet i verksamheten
  • Ett gott rykte hos kunderna
  • Bättre kvalitét på produkterna och det utförda arbetet

Etablering av drogpolicy:

Många verksamheter menar att de själva inte är rustade att arbeta fram en drogpolicy, dels på grund av tidsfaktorn samt de många olika aspekter som är sammanbunda med en politik.

Ferle Produkter har under många år gjort skräddarsydda drogpolicys för verksamheter, där det tagits utgångpunkt i verksamhetens eget värdesätt och personalpolitik, samt anpassat handlingsplanerna efter redan existerande rutiner.

Klicka här för priser

Kontakta oss för mer information:

E-post: info@ferle.se
Telefon: +46 08-776 11 20