Drogpolicy och drogtestning för arbetsplatser

De flesta verksamheter har i dag en politik för rökning och alkohol, men inte många har etablerat en bestämd drogpolicy. Tyvärr visar fler och fler undersökningar att antalet ”användare” på arbetsplatsen är stigande – både när det handlar om euforiserande droger, men också överförbrukning av mediciner, exempelvis bensodiazepiner.

Drogpolicy företag

En drogpolicy ska verka som ett förebyggande verktyg som har trygghet och sundhet som utgångspunkt och ska säkra att medarbetaren hjälps på rätt väg. Verksamheten visar, med en effektiv och uppdaterad drogpolicy och handlingsplan, att det aktivt tas del av den samfundsmässiga och sundhetsmässiga uppgiften.

Mål och fördelar:

 • Öka säkerheten på arbetsplatsen
 • Minska sjukfrånvaron
 • Öka effektiviteten och minska antalet fel
 • Skapa trygghet och bättre trivsel i vardagen
 • Bättre effektivitet
 • Ett gott rykte hos kunderna
 • Bättre kvalitét på produkterna och det utförda arbetet

Etablering av drogpolicy:

Många företag menar att de själva inte är rustade att arbeta fram en drogpolicy, dels på grund av tidsfaktorn samt de många olika aspekter som är sammanbunda med en politik.

Ferle Produkter har under många år gjort skräddarsydda drogpolicys för verksamheter, baserat på verksamhetens eget värdesätt och personalpolitik, samt anpassat handlingsplanerna efter redan existerande rutiner.

Drogtestning på arbetsplatsen:

 • Screenar på plats för många parametrar och det testas även för manipulation (för sent att upptäcka det en vecka senare).
 • 90 % är normalt negativa och är snabbt avklarade.
 • Medarbetare, som screenas positivt för intag av narkotika, skickas hem såvida det inte är en medicin man har recept på.
 • Undgår väntetid och omkostnader vid att skicka 100 % till labb.
 • Positiva resultat skickas på en verifiering till ackrediterat labb.
 • FERLE tolkar resultaten från labb.
 • Övervakade urinprov. Det är ett krav, som inte kan åsidosättas vid att t.ex tillföra blå färg till vattnet i toaletten.

Vid några arbetsplatstestningar samlar man endast upp urin och skickar iväg till labb. Det kan dröja upp till en vecka innan resultatet kommer. Detta kan innebära att försäkringar inte täcker om det skett en olycka och det visar sig att den anställda varit positiv på droger vid olyckstillfället. Detta kan undvikas genom att screena på plats.

Ferle startade företaget 1995. Bland de första kunderna var Volvo, SAAB och ABB.

Kontakta oss för mer information:

E-post: info@ferle.se
Telefon: +46 08-776 11 20