Ferle Saliva P15 saliv drogtest

Ferle Saliva är ett CE-märkt drogtest baserat på saliv som testar för 15 olika typer av droger. Testet är enkelt och snabbt att använda, och resultaten visas efter några minuter.

Ferle Saliva drogtest Saliv collector

Med Ferle Saliva-testet behöver du INTE ett instrument/läsare för att läsa resultaten.

En av fördelarna med att använda ett drogtest på saliv är att du undviker hela processen att samla urinprover.

Ferle Saliva är en screeningsanalys som alla andra snabbtester (gäller alla drogtester på saliv, inklusive de som läses med ett instrument / läsare). Om det råder tveksamhet om ett positivt resultat, bör en urintestscreening utföras följt av en verifiering – GC/MS.

Cut-off och detektionstider

Droger kan generellt spåras kortare tid i saliv jämfört med urin.

Narkotika

Cut-off (ng/ml)

Detektionstid

Kokain20Ca. 1 dygn
Metamfetamin50Ca. 1 dygn
Cannabis (THC)12ca. 6-8 timmar
Opiater40Ca. 1 dygn
Amfetamin50Ca. 1 dygn
Oxycodon50Ca. 1 dygn
Zopiklon50Ca. 1 dygn
Metadon30Ca. 1 dygn
K2/Spice (syntetisk THC)25Ca. 1 dygn
MDMA50Ca. 1 dygn
Bensodiazepiner50Ca. 1 dygn
Ketamin50Ca. 1 dygn
Fentanyl20Ca. 1 dygn
Tramadol30Ca. 1 dygn
Burprenorphin/Subutex10Ca. 1 dygn

Bruksanvisning

Klicka här för Ferle Saliva bruksanvisning

Produktnummer

300-04 Multitest P15: OPI / OXY / MET / COC / AMP / ZOP / MTD / K2 / MDMA / BZO / KET / FYL / TML / BUP / THC