Ferle Saliva P15 saliv drogtest

Ferle Saliva är ett CE-märkt drogtest baserat på saliv som testar för 15 olika typer av droger. Testet är enkelt och snabbt att använda, och resultaten visas efter några minuter.

Ferle Saliva drogtest Saliv collector

Med Ferle Saliva-testet behöver du INTE ett instrument/läsare för att läsa resultaten.

En av fördelarna med att använda ett drogtest på saliv är att du undviker hela processen att samla urinprover.

Ferle Saliva är en screeningsanalys som alla andra snabbtester (gäller alla drogtester på saliv, inklusive de som läses med ett instrument / läsare). Om det råder tveksamhet om ett positivt resultat, bör en urintestscreening utföras följt av en verifiering – GC/MS.

Cut-off och detektionstider

Droger kan generellt spåras kortare tid i saliv jämfört med urin.

Narkotika

Cut-off (ng/ml)

Detektionstid

Kokain 20 Ca. 1 dygn
Metamfetamin 50 Ca. 1 dygn
Cannabis (THC) 12 ca. 6-8 timmar
Opiater 40 Ca. 1 dygn
Amfetamin 50 Ca. 1 dygn
Oxycodon 50 Ca. 1 dygn
Zopiklon 50 Ca. 1 dygn
Metadon 30 Ca. 1 dygn
K2/Spice (syntetisk THC) 25 Ca. 1 dygn
MDMA 50 Ca. 1 dygn
Bensodiazepiner 50 Ca. 1 dygn
Ketamin 50 Ca. 1 dygn
Fentanyl 20 Ca. 1 dygn
Tramadol 30 Ca. 1 dygn
Burprenorphin/Subutex 10 Ca. 1 dygn

Bruksanvisning

Klicka här för Ferle Saliva bruksanvisning

Produktnummer

300-04 Multitest P15: OPI / OXY / MET / COC / AMP / ZOP / MTD / K2 / MDMA / BZO / KET / FYL / TML / BUP / THC