FERLE TEST® (urin drogtest)

FERLE TEST® (tidigare AccuSign) är ett urindrogtest för påvisning av narkotika. Testet är Ferle Produkters eget fabrikat av specialframställda tester, som kännetecknas av specialparametrar samt cut-off värden som skiljer sig från de vanliga drogtesterna.

FERLE TEST® är kanske världens mest avprövade och väldokumenterade urindrogtest. Med detta drogtest kan man lätt och säkert testa för narkotikapreparat i ett urinprov. Resultatet av drogtestet framkommer efter cirka 5 minuter som positivt eller negativt.

FERLE TEST® uppfyller europeisk standard för drogtester och är CE-märkta. FERLE TEST® har funnits på den Skandinaviska marknaden sedan 1996.

FerleTest drogtest hantering

Detektionstider

Klicka här för att se hur länge olika typer av droger kan spåras i urin och saliv.

Bruksanvisning

Klicka här för FERLE TEST® bruksanvisning

Sortiment

100-02 THC 50 ng/ml
200-05 Multitest Panel 7 THC/OPI/AMP/COC/MTD/BZO/MET
300-56 Fentanyl 10 ng/ml