FERLE TEST® (urin drogtest)

FERLE TEST® (tidigare AccuSign) är ett urindrogtest för påvisning av narkotika. Testet är Ferle Produkters eget fabrikat av specialframställda tester, som kännetecknas av specialparametrar samt cut-off värden som skiljer sig från de vanliga drogtesterna.

FERLE TEST® är kanske världens mest avprövade och väldokumenterade urindrogtest. Med detta drogtest kan man lätt och säkert testa för narkotikapreparat i ett urinprov. Resultatet av drogtestet framkommer efter cirka 5 minuter som positivt eller negativt.

FERLE TEST® uppfyller europeisk standard för drogtester och är FDA-godkända (Food and Drug Administration, USA) samt CE-märkta. FERLE TEST® har funnits på den Skandinaviska marknaden sedan 1996.

FerleTest drogtest hantering

Detektionstider

Klicka här för att se hur länge olika typer av droger kan spåras i urin och saliv.

Bruksanvisning

Klicka här för FERLE TEST® bruksanvisning

Sortiment

100-01 Amfetamin (1000 ng/ml)
100-02 THC (50 ng/ml)
100-03 Bensodiazepiner (300 ng/ml)
100-04 Opiater (300 ng/ml)
100-05 Kokain (300 ng/ml)
100-06 Metamfetamin (1000 ng/ml)
100-07 Metadon (300 ng/ml)
200-05 Multitest Panel 7 THC/OPI/AMP/COC/MTD/BZO/MET
300-52 THC (200ng/ml)
300-53 Tramadol (200 ng/ml)
300-55 Metylfenidat – Ritalin® och Concerta (300 ng/ml) Läs mer
300-56 Fentanyl (10 ng/ml)
300-57 Pregabalin (Lyrica®) (500 ng/ml)