Innovacon (saliv drogtest)

Innovacon är ett snabbt och säkert drogtest baserad på saliv. Innovacon drogtest fungerar på samma sätt som polisen i Danmark’s “narkometer”, bortsett från att man inte behöver ett instrument för att avläsa resultatet.

Saliv drogtest produktinformation

Salivtestet fungerar på det sättet att man stoppar en “tops” i munnen som sedan placeras på en testplatta. Resultatet avläses efter ca 9 minuter.

Med Innovacon drogtest undgår man att det manipuleras med testet (det är nästan omöjligt att manipulera med ett salivtest). Säkerheten på ett salivtest är generellt något lägre än på ett urintest.

Innovacon salivtest är en screeningsanalys precis som alla andra snabbtester för droger. Blir det tvivel omkring ett positivt svar bör det utföras ett urintest, efterföljt av en
verifikationsanalys GC/MS.

Bruksanvisning

Klicka här för Innovacon bruksanvisning

Droger kan generellt spåras kortare tid i saliv jämfört med urin:

Kokain: ca. 1 dygn
Metamfetamin: ca. 1 dygn
Benzodiazepin: ca. 1 dygn
Cannabis (THC): ca. 2-4 timmar
Opiater: ca. 1 dygn
Amfetamin: ca. 1 dygn

Testar för

Kokain/Metamfetamin/Benzodiazepin/Cannabis (THC)/Opiater/Amfetamin
Produktnummer: 300-03 Innovacon P6 multitest