NanoSticka® (urin drogtest)

NanoSticka® är ett urintest för påvisning av narkotika. Testet är Ferle Produkters eget fabrikat och har funnits på marknaden sedan 2000. NanoSticka® är ett drogtest med högkvalitetsreagenser som säkrar ett pålitligt resultat.

NanoSticka drogtest hantering

NanoSticka® har på flera av multitesterna inbyggd manipulationskontroll (pH och kreatinin). Det betyder att man direkt kan kontrollera om drogtestet har blivit manipulerat med, eller om personen har druckit för mycket vatten. Läs mer om manipulation här

Drogtestet är utvecklat med tanke på användarvänlighet och hantering. Det tar bara cirka 5 minuter att utföra drogtestet. Testresultaten är lättavläsliga och visar antingen om testet är positivt eller negativt för den gällande narkotikan.

Produkten är avprövad bland annat av klinisk kemisk avdelning på Uddevalla Sjukhus samt hos den svenska tullen. NanoSticka uppfyller den europeiska standarden för drogtester och är FDA-godkänd (Food and Drug Administration, USA). NanoSticka är CE-godkänd: HL 600064840001.

FDA och CE

Nanosticka® levereras i lådor á 25 st eller styckvis (webshop). Varje test är inpackad i ett förseglat plastemballage som uppfyller CE- standard. Själva testet har utseende som ett klassiskt drogtest i vid plast med reagensstripor liggande vid sidan av varandra. Det är reagenser i drogtestet som gör att det påvisar narkotika.

Detektionstider

Klicka här för att se hur länge olika typer av droger kan spåras i urin och saliv.

Bruksanvisning

Klicka här för NanoSticka® bruksanvisning

Sortiment (multitest)

200-32 Panel 6

THC/Cannabis (50 ng/ml)
Opiater (2000 ng/ml)
Amfetamin (1000 ng/ml)
MDMA ecstasy (500 ng/ml)
Bensodiazepiner (300 ng/ml)
Kokain (300 ng/ml)
pH/Kreatinin/Oxidanter

200-34 Panel 7

Oxikodon (100 ng/ml)
Propoxifen (300 ng/ml)
Tramadol (200 ng/ml)
Opiater (2000 ng/ml)
Fentanyl (10 ng/ml)
Buprenorfin (10 ng/ml)
EDDP metadon (100 ng/ml)

200-35 Panel 8

THC/Cannabis (50 ng/ml)
Opiater (2000 ng/ml)
Amfetamin (1000 ng/ml)
Kokain (300 ng/ml)
Metadon (300 ng/ml)
Buprenorfin (10 ng/ml)
Tramadol (100 ng/ml)
Bensodiazepiner (300 ng/ml)
pH/Kreatinin/Oxidanter

200-37 Panel 12

THC/cannabis (50 ng/ml)
Opiater (2000 ng/ml)
Amfetamin (1000 ng/ml)
Kokain (300 ng/ml)
Metadon (300 ng/ml)
Metamfetamin (1000 ng/ml)
Tramadol (100 ng/ml)
Buprenorfin (10 ng/ml)
Bensodiazepiner (300 ng/ml)
Fentanyl (20 ng/ml)
Ketamin (1000 ng/ml)
Oxikodon (100 ng/ml)

200-38 Panel 10

THC/Cannabis (50 ng/ml)
Opiater (2000 ng/ml)
Amfetamin (1000 ng/ml)
Metadon (300 ng/ml)
Metamfetamin (1000 ng/ml)
Kokain (300 ng/ml)
Bensodiazepiner (300 ng/ml)
Buprenorfin (10 ng/ml)
Oxikodon (100 ng/ml)
Tramadol (100 ng/ml)
pH/Kreatinin/Oxidanter

200-39 Panel 3

THC/Cannabis (50 ng/ml)
THC/Cannabis (200 ng/ml)
THC/Cannabis (300 ng/ml)
Läs mer om THC Panel 3 här

200-40 Panel 3

THC/Cannabis (50 ng/ml)
THC/Cannabis (200 ng/ml)
THC/Cannabis (800 ng/ml)
Läs mer om THC Panel 3 här

Sortiment (singeltest)

200-41 Amfetamin (300 ng/ml)
200-42 THC (50 ng/ml)
200-43 Bensodiazepiner (300 ng/ml)
200-44 Opiater (300 ng/ml)
200-45 Opiater (2000 ng/ml)
200-46 Kokain (300 ng/ml)
200-47 Metamfetamin (500 ng/ml)
200-48 PCP (25 ng/ml)
200-49 Metadon (300 ng/ml)
200-50 Buprenorfin/Subutex (10 ng/ml)
200-51 Barbiturater (300 ng/ml)
200-53 Ketamin (1000 ng/ml)
200-54 Oxikodon (100 ng/ml)
200-55 Klonazepam (100 ng/ml)
200-56 Spice – syntetisk THC/K2 (100 ng/ml)
200-58 Zolpidem (Stilnoct®) (50 ng/ml)
200-59 THC (20 ng/ml)
200-60 LSD (10 ng/ml)
200-61 Mixlåda – singeltester med unika substanser:
4 st. 200-60 NanoSticka® LSD
3 st. 200-58 NanoSticka® Zolpidem
3 st. 200-66 NanoSticka® EtG 1500 ng/ml (alkohol metabolit)
3 st. 200-56 NanoSticka® Spice (syntetisk THC)
3 st. 200-55 NanoSticka® Clonazepam
3 st. 200-53 NanoSticka® Ketamin
3 st. 300-55 FERLE TEST® Metylfenidat (Ritalin® och Concerta)
3 st. 300-56 FERLE TEST® Fentanyl.

200-62 Zopiklon (Imovane®) (300 ng/ml)
200-63 GHB (10 ng/ml)
200-64 Heroin (6-AM) (10 ng/ml)
200-65 Dex-amfetamin
200-66 Alkohol ETG (metabolit urintest) 1500 ng/ml
200-67 Mephedrone
200-68 Kokain (150 ng/ml)
200-69 Kokain Panel 3 (150/300/1500 ng/ml)

Laboratoriet för klinisk kemi har gjort en utvärdering av 5 olika drogtester från 5 olika fabrikat och leverantörer. Våran Nanosticka® ingår i utvärderingen under namnet NanoSeula.