NanoSticka® (urin drogtest)

NanoSticka® är ett urintest för påvisning av narkotika. Testet är Ferle Produkters eget fabrikat och har funnits på marknaden sedan 2000. NanoSticka® är ett drogtest med högkvalitetsreagenser som säkrar ett pålitligt resultat.

NanoSticka drogtest hantering

NanoSticka® har på flera av multitesterna inbyggd manipulationskontroll (pH och kreatinin). Det betyder att man direkt kan kontrollera om drogtestet har blivit manipulerat med, eller om personen har druckit för mycket vatten. Läs mer om manipulation här

Drogtestet är utvecklat med tanke på användarvänlighet och hantering. Det tar bara cirka 5 minuter att utföra drogtestet. Testresultaten är lättavläsliga och visar antingen om testet är positivt eller negativt för den gällande narkotikan.

Produkten är avprövad bland annat av klinisk kemisk avdelning på Uddevalla Sjukhus samt hos den svenska tullen. NanoSticka uppfyller den europeiska standarden för drogtester och är CE-godkänd.

Nanosticka® levereras i lådor á 25 st eller styckvis (webshop). Varje test är inpackad i ett förseglat plastemballage som uppfyller CE- standard. Själva testet har utseende som ett klassiskt drogtest i vid plast med reagensstripor liggande vid sidan av varandra. Det är reagenser i drogtestet som gör att det påvisar narkotika.

Detektionstider

Klicka här för att se hur länge olika typer av droger kan spåras i urin och saliv.

Bruksanvisning

Klicka här för NanoSticka® bruksanvisning

Sortiment (multitest)

200-32 Panel 6

THC/Cannabis 50 ng/ml
Opiater 2000 ng/ml
Amfetamin 1000 ng/ml
MDMA ecstasy 500 ng/ml
Bensodiazepiner 300 ng/ml
Kokain 300 ng/ml
pH/Kreatinin/Oxidanter

200-38 Panel 10

THC/Cannabis 50 ng/ml
Opiater 2000 ng/ml
Amfetamin 1000 ng/ml
Metadon 300 ng/ml
Metamfetamin 1000 ng/ml
Kokain 300 ng/ml
Bensodiazepiner 300 ng/ml
Buprenorfin 10 ng/ml
Oxikodon 300 ng/ml
Tramadol 200 ng/ml
pH/Kreatinin/Oxidanter

200-37 Panel 12

THC/cannabis 50 ng/ml
Opiater 2000 ng/ml
Amfetamin 1000 ng/ml
Kokain 300 ng/ml
Metadon 300 ng/ml
Metamfetamin 1000 ng/ml
Tramadol 200 ng/ml
Buprenorfin 10 ng/ml
Bensodiazepiner 300 ng/ml
Fentanyl 20 ng/ml
Ketamin 1000 ng/ml
Oxikodon 300 ng/ml

200-34 Panel 7

Oxikodon 100 ng/ml
6-MAM 10 ng/ml
Tramadol 200 ng/ml
Opiater 2000 ng/ml
Fentanyl 10 ng/ml
Buprenorfin 10 ng/ml
EDDP metadon 100 ng/ml

200-39 Panel 3

THC/Cannabis 50 ng/ml
THC/Cannabis 200 ng/ml
THC/Cannabis 300 ng/ml
Läs mer om THC Panel 3 här

200-40 Panel 3

THC/Cannabis 50 ng/ml
THC/Cannabis 200 ng/ml
THC/Cannabis 800 ng/ml
Läs mer om THC Panel 3 här

Sortiment (singeltest)

200-41 Amfetamin 300 ng/ml
200-42 THC 50 ng/ml
200-43 Bensodiazepiner 300 ng/ml
200-44 Opiater 300 ng/ml
200-45 Opiater 2000 ng/ml
200-46 Kokain 300 ng/ml
200-47 Metamfetamin 500 ng/ml
200-48 PCP 25 ng/ml
200-49 Metadon 300 ng/ml
200-50 Buprenorfin (Subutex®) 10 ng/ml
200-51 Barbiturater 300 ng/ml
200-52 Alkohol ETG (metabolit urintest) 1000 ng/ml
200-53 Ketamin 1000 ng/ml
200-54 Oxikodon 300 ng/ml
200-55 Klonazepam 100 ng/ml – Läs mer
200-56 Spice (syntetisk THC/K2) 100 ng/ml – Läs mer
200-58 Zolpidem (Stilnoct®) 50 ng/ml
200-59 THC 20 ng/ml
200-60 LSD 10 ng/ml
200-62 Zopiklon (Imovane®) 300 ng/ml
200-63 GHB 10 ng/ml
200-64 Heroin (6-MAM) 10 ng/ml
200-65 Dex-amfetamin 1000 ng/ml
200-66 Alkohol ETG (metabolit urintest) 1500 ng/ml
200-68 Kokain 150 ng/ml
200-69 Kokain Panel 3 150/300/1500 ng/ml
200-70 MDMA (ecstacy) 500 ng/ml
300-53 Tramadol 200 ng/ml
300-55 Metylfenidat – (Ritalin® – Concerta®) 300 ng/ml – Läs mer
300-57 Pregabalin (Lyrica®) 500 ng/ml

Laboratoriet för klinisk kemi har gjort en utvärdering av 5 olika drogtester från 5 olika fabrikat och leverantörer. Våran Nanosticka® ingår i utvärderingen under namnet NanoSeula.