Verifikationsanalys (GC/MS, GC/MS/MS eller LC/MS/MS) baserat på saliv. Analysen görs på ett ackrediterat laboratorium och är juridiskt giltigt.

Analysen är en panel 6 och testar för följande substanser:

  • Amfetamin
  • Metamfetamin/Ecstasy (MDMA, MDA, MDEA)
  • Kokain, Benzoylecgonine
  • Opiater
  • THC
  • Bensodiazepiner

Tillvägagångsätt:

Salivprovet samlas in (bruksanvisning medföljer) och blanketten fylls i med personuppgifter. Därefter förseglas testkittet och skickas till:

Ferle Produkter
Nordre Strandvej 119 F
3150 Hellebæk

Testresultatet förväntas att komma via e-mail inom 10-12 dagar.

Pris

Pris per analys (de 6 ovanstående) 1295 SEK.