SURESTEP™ P5 saliv drogtest

SURESTEP ™ är ett drogtest på saliv som är enkelt och snabbt att använda (resultaten visas efter några minuter). Med SURESTEP-testet behöver du INTE ett instrument / läsare för att läsa resultaten.

SURESTEP Salivtest Saliv collector

Med ett drogtest baserat på saliv undviker man urinprovsprocessen.

SURESTEP ™ är en screeningsanalys som alla andra snabbtester (gäller alla drogtester på saliv, inklusive de som läses med ett instrument / läsare). Om det råder tveksamhet om ett positivt resultat, bör en urintestscreening utföras följt av en verifiering – GC/MS.

Cut-off och detektionstider

Droger kan generellt spåras kortare tid i saliv jämfört med urin.

Narkotika

Cut-off (ng/ml)

Detektionstid

Kokain 20 Ca. 1 dygn
Metamfetamin 50 Ca. 1 dygn
Cannabis (THC) 12 ca. 6-8 timmar
Opiater 40 Ca. 1 dygn
Amfetamin 50 Ca. 1 dygn

Bruksanvisning

Klicka här för SURESTEP™ bruksanvisning

Produktnummer

300-05 Multitest P5: Kokain / Metamfetamin / Cannabis (THC) / Opiater / Amfetamin