Verifikationsanalys

Juridiskt giltiga droganalyser

Med en verifikationsanalys är det möjligt att hitta den specifika mängd av den ifrågavarande drog, vilket i några tillfällen, gör det möjligt att säga något om tidpunkten för intaget.

Verifikationsanalys drogtestning

Vad är en verifikationsanalys?

Till skillnad från ett vanligt drogtest, är en verifikationsanalys gjord på ett ackrediterat laboratorium. Ett ackrediterat och SAMSHA-godkänt laboratorium använder GC/MS-metoden (Gaskromatografi-Masspektrometri). GC/MS-analys är den till dagens datum, säkraste metoden till att detektera narkotika på.

GC/MS verifikationsanalysen är juridisk giltig och används bl.a. som skydd om den enskildes rättssäkerhet.


Här är några exempel på när en GC/MS-analys kan/skall/bör användas:

 • Om en person nekar intag trots ett positivt drogtest.
 • För att utesluta korsreaktioner.
 • Om det behövs ett juridiskt bindande analyssvar.
 • Följa en cannabisnedtrappning.
 • För att få den specifika koncentrationen.

Sortiment

 • Amfetamin/Extacy
 • Cannabis
 • Bensodiazepiner
 • Imovan®
 • Mefedron
 • Opiater
 • Propoxyfen
 • Fencyklidin
 • Stilnoct®
 • MDPV
 • Kokain
 • Metadon
 • Buprenorfin
 • Tramadol
 • Metylfenidat
 • LSD
 • Barbiturat
 • GHB
 • Oxikodon
 • Efedrin
 • Khat