Cannabistestning

Cannabis test Panel 3Att testa för cannabis kan ibland vara lite problematiskt med tanke på hur länge det visar sig på ett cannabis test. Huvudorsaken är att den aktiva substansen i cannabis (THC) binder sig till kroppens fettvävnader och vid dagligt bruk av cannabis kommer mängden THC stanna kvar i kroppen.

Hos en person med långvarigt missbruk kan THC spåras i kroppen i upp till 8 veckor på ett standardtest med gränsvärde 50 ng/ml. Detta är en mycket lång period i ett behandlingsförlopp och det är svårt att veta om personen fortsätter röka under denna period.

Därför har vi tagit fram ett multi cannabis test där gränsvärdet ligger på 50, 200 och 300 ng/ml, vilket innebär att en person som har ett dagligt intag av cannabis kan endast vara positiv på 200 ng/ml i ca 2 veckor, 300 ng/ml i ca 1 vecka.

En person som inte röker dagligen kan genom att röka någon gång då bli positiv på 200 ng/ml, men dock endast i ett par dagar. På ett cannabis test med gränsvärde 50 ng/ml, kan man bli positiv i ca 1 vecka.

Hur länge kan man spåra cannabis i urinen?

Narkotika

Cut-off (ng/ml)

Detektionstid i urin*

Cannabis (THC) 20 Upp till 6 dygn vid enstaka intag.
Cannabis (THC) 50 Upp till 4 dygn vid enstaka intag.
Cannabis (THC) 200 Upp till 3 dygn vid enstaka intag.
Cannabis (THC) 300 Upp till 2 dygn vid enstaka intag.
Cannabis (THC) 20 Upp till 12 dygn vid sporadiskt intag.
Cannabis (THC) 50 Upp till 10 dygn vid sporadiskt intag.
Cannabis (THC) 200 Upp till 4 dygn vid sporadiskt intag.
Cannabis (THC) 300 Upp till 3 dygn vid sporadiskt intag.
Cannabis (THC) 20 Upp till 9 veckor vid dagligt intag.
Cannabis (THC) 50 Upp till 8 veckor vid dagligt intag.
Cannabis (THC) 200 Upp till 16 dygn vid dagligt intag.
Cannabis (THC) 300 Upp till 9 dygn vid dagligt intag.

* Alla detektionstider är relativa, då det är individuellt hur snabbt kroppen utsöndrar ämnena. Detektionstiden kan variera kraftigt, beroende på personens missbruk.

Observera att gränsvärdet på ett cannabis test kan variera + – 25% från angivet värde enligt internationell standard.

Hur länge kan man spåra cannabis i blodet?

Cannabis kan vid dagligt missbruk spåras upp till max 7 dygn i blodet. Om en person bara har rökt en gång, kan det spåras i max ca 24 timmar.

Följ THC nivån (utsöndringen) vecka för vecka

Om man önskar att följa THC utsöndringen mer specifikt kan man göra detta med hjälp av laboratorieanalyser (GC/MS analys). Med denna analys får man den specifika koncentrationen av THC och svaret är även juridiskt giltigt. Laboratoriet räknar ut THC och kreatinin, en THC/kreatininkvot som ska sammanliknas gång för gång. Anledningen till att man använder THC/kreatinin kvoten är för att ha samma ”förhållningstal” varje gång. Urinens koncentration kommer att variera från gång till gång beroende på hur mycket vatten man har druckit innan testet togs.

Svängande koncentration av THC

Koncentrationen av THC kan variera mycket utan att det har skett ett nytt intag. Stigningar kan i regel mätas vid värmebölja eller utövande av någon fysisk aktivitet. Vid analyser från ett laboratorium kan det mätas en stigning på ca 20-40 procent. Koncentrationen faller dock snabbt igen och är nere på ”normal” nivå efter ca 12 timmar(i förhållande till intag).

Omöjligt att fastställa precisa detektionstider för cannabis

Man kan omöjligt fastställa precisa detektionstider på hur länge cannabis kan spåras i urinen. Många olika faktorer gör sig gällande och det är mycket individuellt hur länge en person kan vara positiv på cannabis.

Följande faktorer har inflytande på hur länge cannabis kan spåras.
– Hur ofta personen röker (ju oftare, desto längre kan personen vara positiv)
– Hur stora intag
– Fysiskt tillstånd, leverfunktion, aktivitetsnivå
– Urinens kreatinin innehåll

Få en indikation av hur koncentrationen ligger med THC test Panel 3

Med THC test Panel 3 kan man få en indikation av hur högt/lågt personens koncentration av THC i urinen är.