Drogtest sortiment

Med Ferle Produkters drogtester kan man enkelt och säkert testa för narkotikapreparat. I vårt sortiment har vi drogtester baserade på saliv och urin. Resultatet av ett drogtest framkommer efter några minuter som antingen positivt (påvisbart) eller negativt (ej påvisbart).

Kort beskrivning av våra drogtester

Ferle Produkters drogtester lever alla upp till europeisk standard och är CE-märkta.

FERLE TEST®

FERLE TEST

FERLE TEST® är världens mest avprövade och bäst dokumenterade urintest för påvisning av narkotika. Med detta drogtest kan man lätt och säkert testa för flera narkotikapreparat i ett urinprov.

FERLE TEST® har funnits på den skandinaviska marknaden sedan 1996.

Sortimentet innehåller också mer speciella parametrar så som Metylfenidat, Spice, Fentanyl, Tramadol och Ketamin. Läs mer om FERLE TEST®

NanoSticka®

NanoSticka

NanoSticka® är ett urintest för påvisning av narkotika och är Ferle Produkters eget fabrikat som har funnits på den skandinaviska marknaden sedan år 2000.

Testet är tillverkat i USA och är utvecklat med tanke på användarvänlighet samt hantering med tydliga avläsningslinjer.

NanoSticka® finns i många olika kombinationer och har på flera av multitesterna inbyggd manipulationskontroll i form av pH- samt kreatininvärde. Läs mer om NanoSticka®

ClearLine

ClearLine

ClearLine drogtester är en produktserie urintester som har blivit mycket populär på grund av snabba och mycket tydliga avläsningslinjer.

Producenten av ClearLine levererar produkter till dem väsentligaste leverantörerna av drogtester i Sverige. Läs mer om ClearLine

Verifikationsanalys (GC/MS)

Verifikationsanalys

En verifikationsanalys bör utföras om resultatet av ett drogtest får konsekvenser för den personen som testas.

Verifikationsanalys (GC/MS) är juridiskt giltig. Ferle Produkter har sedan starten av 1995 erbjudit GC/MS verifikationsanalyser.

Verifikationsanalys används för att avgöra om ett positivt screeningresultat är grund till ett intag av narkotika eller att det gett utslag på ett korsreagerande ämne. Läs mer om verifikationsanalyser

Ferle Produkters drogtester är screeningsanalyser precis som alla andra snabbtester för narkotika som finns på marknaden. Det betyder att de inte är juridiskt giltiga och att vid tvivel skall en verifikationsanalys, som tillexempel GC/MS göras.

Vid köp av Ferle Produkters drogtester medföljer gratis rådgivning samt detaljerade hanteringsvägledningar. Vår kundservice finns alltid tillgängliga vid telefonerna vardagar mellan 8:30-16:00 för att svara på era frågor.

Ferle Produkters drogtester är screeningsanalyser precis som alla andra snabbtester för narkotika som finns på marknaden. Det betyder att de inte är juridiskt giltiga och att vid tvivel skall en verifikationsanalys, som tillexempel GC/MS göras.

Vid köp av Ferle Produkters drogtester medföljer gratis rådgivning samt detaljerade hanteringsvägledningar. Vår kundservice finns alltid tillgängliga vid telefonerna vardagar mellan 8:30-16:00 för att svara på era frågor.

Återförsäljare av drogtester sedan 1995

Ferle Produkter har sedan 1995 arbetat med drogtester och drogtestning. Här på vår hemsida har vi samlat all den kunskap vi har om drogtester för att ge dig som kund, bästa möjliga förutsättning för att få ut det mesta av ditt arbete med drogtestning. När man arbetar med ett drogtest, det gäller både privat och professionellt, är det viktigt att du lägger in de faktorer som är förknippade med tolkningen och betydelsen av resultaten som testet visar.

På Ferle Produkter kan du alltid få råd och vägledning om drogtester.

Detektionstider för narkotika i urin

Det är väldigt olika hur länge varje typ av narkotika och vissa läkemedel kan detekteras/spåras i urin med ett drogtest.

Klicka här för att se en lista på hur länge narkotika och läkemedel kan detekteras/spåras.

Fluktuerande/ojämn kvalitet

Det finns många olika typer av drogtester på marknaden. Några bättre än andra. Som med så många andra produkter, går pris och kvalitet samman när det gäller drogtester. Alla tester i vårt sortiment uppfyller tillämpliga europeiska och amerikanska krav och regler för kvalitet och produktion. Vi säljer endast professionella drogtester som är testade och uppfyller alla krav på kvalitet.

Korsreaktion och säkerhet

Inget drogtest (screeningsanalys för narkotika) är 100% säkert eller juridiskt giltigt. Om man har ett positivt svar på ett drogtest, men personen som är testad positiv nekar intag av narkotika, SKALL du utföra en bekräftande analys som är rättsligt giltig. Du får inte endast dömma från resultatet av ett drogtest om det finns tvivel om resultatet.

Ett drogtest är baserat på ett givet gränsvärde (cut-off), ofta i ng/ml. Gränsen bestämmer hur hög en koncentration av läkemedel som ska finnas i urinen för att tillhandahålla ett positivt resultat på drogtestet. Om man t.ex. tar ett cannabistest (THC) med en gräns på 100 ng/ml, betyder det att koncentrationen av cannabis i urinen bör vara över 100 ng/ml för att ge ett positivt resultat på drogtestet. Tar man ett cannabistest (THC) med en gräns på 50 ng/ml, betyder det att koncentrationen av cannabis i urinen bör vara över 50 ng/ml för att ge ett positivt resultat på drogtestet. D.v.s. om koncentrationen av cannabis i ett urinprov är exempelvis 75 ng/ml, kommer testet vara positivt vid 50 ng/ml och negativt vid 100 ng/ml.

Eftersom de flesta drogtester ”spårar” mycket brett på alla substanser, kan det finnas situationer där testet reagerar på vissa läkemedel. Ett klassiskt exempel är kodein från, t.ex. kodymagnyl som kan ge positivt resultat på ett opiatdrogtest. Det är normalt om ett opiattest ger resultat för både heroin, kodein och morfin. När läkemedel och andra ”standard” preparat ger positivt resultat på ett drogtest, kallas det korsreaktion.

Lista med medicinska preparat som kan ge positivt resultat på ett drogtest

Korsreaktionslistan uppdateras löpande och innehåller också preparat och medicin som inte kan ge positivt resultat på ett test. Gå till korsreaktionslistan