THC test Panel 3

Man kan med detta THC test lätt och snabbt få en indikation av hur högt/lågt en persons koncentration av THC i urinen är. Testar för THC 50, 200 och 300 eller 800 ng/ml.

THC test Panel 3

Med hjälp av kreatinin-testet, har man möjlighet att säkra att man jämför resultaten under samma förutsättningar. Det vill säga att man undgår att stora förändringar vatten i urinen får inflytelse på resultatet.

THC testet är producerat för att motivera i huvudsak unga människor till nedtrappning av hasch. Med testresultaten kan man få en indikation om en persons koncentration av THC är på väg ner.

Produkter

200-39 P3 THC 50/200/300 ng/ml + pH/Kreatinin
200-40 P3 THC 50/200/800 ng/ml + pH/Kreatinin