Infonytt

Information om nya droger, utvecklingen i missbruksmönster, testmöjligheter, kurser/seminarer
i ditt närområde m.m.

Denna service innebär att vi regelbundet skickar relevant information på e-mail, om narkotika, testning, behandling, kurser m.v.

Prenumerera här