FERLE® Kliniken för Drogtestning™

På FERLE® Kliniken för drogtestning™ i Helsingborg utförs alla typer av droganalyser (alkohol– och drogtestning). Utöver att utföra testningen på kliniken i Helsingborg, erbjuder vi också att komma ut till er verksamhet och testa på plats.

Det finns efterfrågan efter säkra analysresultat som uppfyller juridisk formalia, och där resultatet är begripligt. Många avgörande om intag av droger, är i dag baserat på fel analyser som inte uppfyller juridisk formalia. Dessa undviks vid att låta FERLE® Kliniken för drogtestning™ ta hand om uppgiften.

FERLE Kliniken för drogtestning

Uppgifter som FERLE® Kliniken för Drogtestning™ kan utföra:

Det kan utföras screeningsanalyser och juridisk giltiga konfirmatoriska analyser (GC/MS-LC-MS/MS), för alla typer av droger. Utöver det finns också möjlighet för analyser av specialparametrar, som t.e.x anabola steroider.

Vi utför hårtester på kliniken i Helsingborg. Testen mäter upp till 3 månader tillbaka i tiden, och allt intag av droger eller medicin kan spåras efter tre dagar.

Vi erbjuder ett salivkit som verifieras på ett ackrediterat labb. Detta test spårar ca 70 olika substanser.

Själva testningen och förmedlingen av resultatet behandlas av erfaren personal. Förutom själva testningen och analysresultatet, ingår också möjlighet för hjälp i en eventuell tvist. Datahanteringen uppfyller kraven inom EU’s nya dataförordning.

I samarbete med Nämndemansgården erbjuder vi utbildningar, genomlysning av organisationens hantering av alkohol- och drogproblematik samt rådgivning och policyarbete. I detta ingår även spelproblematik.

Detta syftar till att stärka upp organisationens kunskaper och göra riskbruk- och beroendefrågor till en naturlig del av hälsa, miljö och säkerhetsarbetet och på sikt sänka kostnaderna för produktionsbortfall.

FERLE® Kliniken för Drogtestning™

Tyringegatan 6
252 76 Helsingborg

För mer information och bokning, kontakta:

Susann Klein
Telefon: 08-776 11 20/ 0706-48 34 48
E-mail: sk@ferle.se