Om narkotika

Nedanstående beskrivning av de olika former av narkotika är utarbetade i 1999 av Polishögskolans narkotikacentrum, Margareta Bergsten och Stefan Holmén. På CAN’S hemsida (Centalförbundet för alkohol- och narkotika upplysning) finns uppdaterad information om droger

Amfetamin är ett centralstimulerande medel som påverkar kroppens centrala nervsystem. Amfetamin tillverkas syntentiskt.

Utseende och lukt
Amfetamin förekommer som pulver och tabletter. Vanligtvis är preparaten vita, men de kan också vara ljust gula, bruna eller grå beroende på vilka kemikalier som använts vid tillverkningen. Lukten beror till stor del på framställningsprocessen, men vanligtvis luktar amfetamin blommor, aceton eller har en unken doft.

Amfetamin

Användningssätt
Amfetamin kan ätas, sniffas, drickas eller injiceras.

Tecken på missbruk
Pupillerna är kraftigt vidgade hos den som missbrukar amfetamin. Kroppstemperaturen höjs och svettningar förekommer. Munnen blir torr och aptiten försämras vilket leder till viktminskning. Rinnande eller täppt näsa samt ofrivilliga muskelryckningar, så kallade tics, och försämrad finmotorik är också vanligt.

Den som missbrukar amfetamin är ofta rastlös, stressad, aggressiv och hyperaktiv. Sömnproblem är vanliga. Omdömet avtrubbas och hämningar minskas. Ofta stegras sexualdriften inledningsvis för att sedan minska.>Toggle Content goes here

Anabola steroider och andra hormonpreparat klassas inte som narkotika, men kan påminna om narkotika i sitt sätt att skapa ett beroende. Preparaten missbrukas ofta i träningssammanhang, i dopningssyfte för att ge snabbare muskeltillväxt, bättre uthållighet och ökad prestationsförmåga.

Utseende och lukt
Preparaten förekommer ofta som tabletter eller ampuller.

Hormoner

Användningssätt
Preparaten kan injiceras eller tas som tabletter eller i flytande form.

Tecken på missbruk
Snabb muskeltillväxt och viktökning. Den som missbrukar preparaten får ofta akne och tunnare hår. Tränings- och kostfixering, personlighetsförändringar och kraftiga humörsvängningar är vanligt.

Skador
Då kroppen tillförs hormoner i stora mängder rubbas balansen hos flera organ vilket kan få skadliga konsekvenser som försämrad blodcirkulation, leverskador, njursvikt och ödembildning, minskad spermieproduktion samt menstruationsrubbningar.

Barbiturater är en grupp medicin som verkar hämmande på en rad funktioner i centralnervsystemet och blev tidigare använt som bl.a. sömnmedel och till behandling av lättare nervösa tillstånd. Barbiturater ger en känsla av välbefinnande och rusningsliknande tillstånd. Drogerna är beroendeframkallande både fysiskt och mentalt och därför är de i dag huvudsakligen ersatta med Benzodiazepiner. Barbiturater blir ofta missbrukade på grund av drogernas rusliknande verkning och är vid överdosering mycket farliga.

Utseende
Tabletter och kaplsar av olika utseende och färger.

Användning
Tabletter och kapslar intages oralt.

Biverkningar
Barbiturater ger vid långvarigt missbruk, som ovannämnda, abstinenssymptom vilket kan leda till svåra psykoser. I värsta fall kan ett starkt missbruk leda till döden. Andra biverkningar är huvudvärk, trötthet, koncentrationsbesvär, sömnrubbningarr, slöhet och påverkan av minnet.
Barbiturater används nästan inte längre pga. den ökade risken för beroende samt överdosering. Det finns dock två Barbiturater som är tillbaka på marknaden, Fenemal och Diemal, som används till behandling av epilepsi och alkoholabstinens.

Buprenorphin är den aktiva substansen i Subutex och har använts i mer än 30 år som smärtstillande läkemedel. Subutex kallas också Temgesic.
Subutex används till att hjälpa personer i behandling mot beroende av opioider.

Opioider är en samlad beteckning för smärtstillande substanser, som alla verkar på de opioida receptorer i centrala nervsystemet i hjärnan. Opium, metadon, heroin, morfin, kodein, ketogan och Subutex är alla opioider. Några är läkemedel, medan andra är illegala droger. Opioiderna kan efter en kort tids användning ge beroendeproblem.

Utseende
Vita tabletter/piller. Påminner mycket om en vanlig huvudvärkstablett.

Användning
Tablett som placeras under tungan.

Biverkningar
Trött eller slö. Förstoppning. Torr mun och dåliga tänder. Viktökning. Sömnbesvär.

Är Subutex och Temgesic det samma?
Subutex och Temgesic är inte det samma, även om buprenorphin är den aktiva substansen i båda preparaten. Skillnaden är att det är mer buprenorphin i Subutex än i Temgesic.

Via Internet säljs en mängd olika preparat som har narkotikaliknande effekter. Några av dem är klassade som narkotika eller hälsofarlig vara, andra är ännu inte klassificerade. Preparat som löpande ändrar sin sammansättning för att undgå klassning brukar kallas designade droger, Designer Drugs. Exempel på denna variant av droger, som blivit klassade, är BDB, 2C-C, AcO-DIPT och ett flertal så kallade naturpreparat.

Utseende och lukt
Preparaten förekommer i form av pulver, kristaller, flytande, som växtextrakt, kapslar eller tabletter i varierande färger.

Designer drugs

Användningssätt
Intagningssätten är flera, de sväljs, dricks, snusas och injiceras. Växtextrakt bryggs till te eller röks och inhaleras.

Tecken på missbruk
Pupillförändringar, förhöjd kroppstemperatur, uttorkning, kramper, förvirring, oregelbunden hjärtrytm, synhallucinationer och medvetslöshet. Skador/biverkningar i form av beroenderisk och långsiktiga skadeverkningar är inte tillräckligt utforskade. Då vissa preparat kan ha en fördröjd effektverkan är risken för överdosering stor.

Ecstasy är en syntetisk drog. Den är både hallucinogen och centralstimulerande. Ecstasy missbrukas ofta i festsammanhang.

Utseende och lukt
Ecstasy förekommer vanligtvis som tabletter i olika färger och former, ofta präglade med olika tecken och symboler.

Ecstacy

Användningssätt
Ecstasy tas i tablettform, som pulver och undantagsvis som kristaller.

Tecken på missbruk
Stora, fixerade och långsamma pupiller, överdriven törst, ökad hjärtverksamhet, förhöjd kroppstemperatur och sömnrubbningar. Känslomässig öppenhet, eufori och överdriven kärleksfullhet till omgivningen.

Gamma-hydroxy-butyrat (GHB) framställs av en vätska som främst används för industriell rengöring. GHB är en mycket svårdoserad drog och det finns en stor risk för överdosering vilket lätt kan leda till dödsfall.

Utseende och lukt
GHB förekommer oftast som en klar, luktfri vätska men även som vitt pulver.

GHB

Användningssätt
GHB förvaras ofta i PET-flaskor och dricks korkvis.

Tecken på missbruk
Dåsighet och sömnighet, sänkt puls, frätskador i munnen, minnesluckor och muskelkramp. Kräkningar, huvudvärk och medvetslöshet är vanligt liksom muskelslapphet samt ökad känslighet för beröring.

De vanligaste cannabisprodukterna är hasch och marijuana. Alla cannabisprodukter innehåller ett narkotiskt ämne som förkortas THC. Detta ämne är fettlösligt och stannar i kroppens fettvävnader lång tid efter användandet.

Utseende och lukt
Hasch är kåda som blandas med bindemedel och pressas till kakor som oftast är bruna eller svarta. Marijuana är torkade blad, blommor och andra små delar från cannabisplantan. Hasch luktar sötaktigt, som rökelse eller bränt gräs.

Cannabis

Användningssätt
Det vanligaste är att hasch och marijuana röks. Men det kan också ätas i bakverk.

Tecken på missbruk
Den som missbrukar cannabis får ofta röda ögon, stora pupiller och intensiv längtan efter sötsaker. Reflexerna blir långsammare och rörelser osäkra. Pulsen höjs och munnen blir torr. Huvudvärk, yrsel och illamående är vanligt. Uppfattningen om tid och rum förvanskas. Minnet försämras liksom förmågan till koncentration och inlärning.

Heroin utvinns ur opiumvallmo. Drogen är mycket starkt beroendeframkallande och har en kraftigt dämpande effekt på kroppens centrala nervsystem.

Utseende och lukt
Heroin förekommer som vitt, gråaktigt eller brunt pulver med en bitter, unken lukt som kan påminna om ättika.

Heroin

Användningssätt
Heroin kan injiceras, rökas eller snusas.

Tecken på missbruk
Små pupiller som knappt alls reagerar på ljusförändringar, låg hjärtverksamhet, långsam andning, slapp muskulatur, förstoppning, injektionsmärken på kroppen. Kroppen bedövas och motoriken försämras. Den som är påverkad av heroin är svår att få kontakt med.

Kat är ett centralstimulerande och aptitdämpande preparat vars rus påminner om amfetaminets.

Utseende och lukt
Kat är de delar av växten Catha edulis som växer ovanför jorden, färska skott och blad.

Användningssätt
De finare grenarna samt bladen på växten tuggas. Det kan också intas som te eller rökas.

Tecken på missbruk
Precis som vid amfetaminmissbruk så hamnar missbrukaren lätt i så kallade intensivperioder. Missbrukaren upprepar sitt intag med endast några timmars mellanrum under flera dagar. Under ruset är pupillen vidgad och reagerar långsamt på ljus. Pulsen höjs och andningen ökar. Kroppstemperaturen stiger och missbrukaren svettas mycket. Förhöjd självuppfattning, pratsamhet och rastlöshet är vanligt. Även retlighet, aggressivitet, förvirring och förföljelsetankar är frekvent.

Utseende och lukt
Kokain ser ut som ett gulvitt pulver eller vita kristaller. Lukten är bitter och obehaglig. Lukten kan också påminna om bensin.

Kokain

Användningssätt
Missbrukaren sniffar, injicerar eller röker kokainet.

Tecken på missbruk
Den som missbrukar kokain blir ofta aggressiv, rastlös, stressad och hyperaktiv. Pupillerna är kraftigt vidgade. Kroppens temperatur höjs och svettningar förekommer. Munnen blir torr och aptiten försämras. Det är vanligt att den som missbrukar kokain successivt tappar vikt. Sår i näsan och blödningar är vanligt, liksom kronisk hosta och halsont. Sömnproblem är också ett vanligt tecken på kokainmissbruk.

Först och främst vill vi påpeka att det inte finns någon metod där man kan testa om en person har sniffat lightergas.

Enligt Danska Sundhetsstyrelsen har nästan 10% procent av danska unga mellan 12 och 16 år provat att sniffa lightergas. Missbruket har lett till flera dödsfall, hjärnskador.

Ruset:
Lightergasen går vid sniffning direkt upp i hjärnan och ger ett kraftigt rus. Ruset är dock kortvarigt.

Konsekvenser:
Sniffning av lightergas kan ge svåra hjärnskador mycket snabbt. Hjärnan består av fettvävnader och eftersom gasen är ett upplösningsmedel, som upplöser fett, sker det allvarliga skador. Gasen dödar hjärnceller och hjärnan skrumpnar. Den skada som sker på hjärnan återbildas inte, vilket betyder att skadan är permanent. Hjärnans automatiska andningsscenter kan riskera att stängas av. Det kan vara dödligt, om personen inte hittas i tid. Om hjärnan är utan i syre mellan 4 och 6 minuter kan man riskera permanenta hjärnskador. Konsekvensen av hjärnskadan är, att personen får svårare vid inlärning , problem med koordineringsämnen, blir initiativlös och ändrar karaktär.

Missbruket kan som regel vara svårt att konstatera i början, man luktar inte och verkar normalt inte påverkad med detsamma efter ett rus. Vid en längre tids missbruk börjar personen att visa ett förändrat beteende och blir generellt mer slö och klumpig.

Preparatet Lysergsyredietylamid (LSD) är en syntetiskt framställd hallucinogen drog som förvrider sinnesintryck och förmågan att uppfatta verkligheten. LSD är utvecklat ur en syra som finns naturligt i vissa svampar.

Utseende och lukt
LSD är små vita kristaller, knappt synliga för ögat. För att bättre kunna hantera drogen droppas LSD på läskpapper. Pappren har ofta roliga och fantasirika motiv. LSD förekommer också i form av tabletter, så kallade mikrodots, eller droppas som lösning på sockerbitar eller frimärken.

LSD

Användningssätt
LSD läggs på tungan.

Tecken på missbruk
Stora pupiller, förvirrat beteende, kraftiga humörsvängningar, psykoser och blockering av smärta. Fysiska skador som följd av olyckor under drogpåverkan.

Läkemedel och narkotika överlappar många gånger varandra. Läkemedel ska bara användas i medicinskt syfte, ordinerat av läkare. Annan användning, som i berusningssyfte, är att betrakta som drogmissbruk.

Läkemedel

Skador
Denna grupp är omfattande. Vid missbruk av narkotikaklassade preparat finns alltid risk för feldoseringar vilket kan leda till minnesluckor, medvetslöshet samt i värsta fall andningsstillestånd eller hjärtsvikt med dödsfall som följd. Risken för feldoseringar och skador ökar dessutom i takt med att förfalskade läkemedel sprids allt mer, exempelvis via Internethandel.

Om någon är akut läkemedelsförgiftad, kontakta alltid giftinformationen via 112. Har du frågor om olika läkemedel, kontakta läkare, vårdcentral eller ett apotek.

PCP (Phencyclidine), även kallat angeldust, blev redan på 1920’talet testat som bedövningsmedel vid operationer. Man droppade PCP som bedövningsmedel pga. drogens biverkningar/sidoeffekter. PCP ger vid låg dos känslobortfall, slöhet, svimning och balansproblem. Vid moderat dos, verkar PCP smärtlindrande och också bedövande. Hög dos kan medföra krampanfall och hjärnskada.

Utseende
Vanligvis är PCP ett vitt eller brunaktigt pulver beroende på renheten i drogen. PCP är i sin ursprungliga form en gulaktig olja som blir bearbetad med hydrogen chloride gas. PCP kan också upplösas i vatten.

Användning
Man kan doppa en cigarett eller joint i den flytande PCP oljan och därefter röka den. I pulverform kan PCP sniffas.

Biverkningar
Utöver de ovannämnda biverkningar och sideeffekter, uppnås kraftiga hallucinationer och humörsvängningar. Således finns otaliga historier med folk som i en PCP ”rus” har gått amok och har begått mord och ekstrema våldshandlingar. Självdestruktiva handlingar uppstår också pga. kraftiga hallucinationer kombinerat med PCP’s bedövningseffekt. Psykotiska tillstånd medförande schizofrena episoder kan uppstå och vara i flera månader samt ”ut ur kroppen” upplevelser där den påverkakade inte känner någon form av verklighetsuppfattning

Symptom
Röda fläckar på huden, torrr hud, utvigdade pupiller, flackande blick och upphetsning.