Bensodiazepintestning

BensodiazepinerTest för bensodiazepiner har för många varit en svår uppgift och har alltid gett anledning till många frågor.

Det finns mer än 20 olika bensodiazepiner med mer än 40 olika namn. Snabbtestet reagerar på summan av bensodiazepinsubstanser och deras metaboliter. Det vill säga alla tagna preparat (sömnmedicin, lugnande m.fl) samt de omvandlade drogerna (metaboliter) ”läggs samman” och ger ett gemensamt utslag på testet.

Gränsvärdena (cut-off) för varje bensodiazepinsubstans anger hur mycket det skall till för ett positivt svar, om det inte är andra bensodiazepinsubstanser i urinen.
För en del bensodiazepinsubstanser kommer mindre än 10 % ut i urinen.

Det överordnade gränsvärdet på NanoSticka ligger på 300 ng/ml, då det tas utgångspunkt i oxazepam som har detta gränsvärde.
Anledningen till att just oxazepam är vald, är på grund av att preparatet finns i många produkter samt att en del övriga bensodiazepiner metabolerer (omvandlas) till just oxazepam.

Detektionstiderna varierar mycket när det handlar om bensodiazepiner, dels på grund av de många olika varianter samt deras halveringstider. Sömnmedicin är mycket snabbt ute ur kroppen, medan lugnande medicin kan spåras i upp till 4 veckor efter intag.

Verifikationsanalys

Benzo metaboleringVerifikationsanalyser på bensodiazepiner utförs på samma sätt som vid de övriga substanserna. Dock är det ofta svårt att ge ett specifikt värde på intagets storlek, på grund av metaboleringen. Likadant är angivelsen den samlade mängden av bensodiazepiner.

Det kan vid några tillfällen finnas behov/intresse för att få konfirmerat en specifik bensodiazepin. Detta är möjligt på laboratoriet via en GC/MS analys. Dock skall man räkna med ett högre pris, då denna form för undersökning är något mer omfattande. Det är dock inte en analys vi rekommenderar, då det kan vara förbundet med problem på grund av metabolering.

Exempel

Vid intag av Stesolid (Diazepam) omvandlas Diazepam till Desmetyl-diazepam och vidare till Oxazepam. (se ev. sida 4 under detta ämne) En GC/MS-analys påvisar alla 3 substanser trots att personen varken har intagit Desmethyl-diazepam och/eller Oxazepam.

Rohypnol / Flunitrazepam

Många tror, vilket också visar sig i medierna, att det inte är möjligt att spåra rester av Rohypnol (flunitrazepam), speciellt i förbindelse med ”Drugrape” mer än ca. 12 timmar efter intag. Detta är dessvärre inte sant. Vad andra screeningsanalyser kan, skall här vara osagt, men Ferles två produkter (NanoSticka och AccuSign) kan båda detektera Rohypnol i upp till två dygn, då det är huvudmetaboliten (7-aminoflunitrazepam ) i urinen som man söker på. Likadant är det möjligt, genom Ferle Produkter, att få det konfirmerat på ackrediterat laboratorium.

Lars Abrahamsson
Sjukhuskemist
Laboratoriemedicin
NU-sjukvården
451 80 Uddevalla
Sweden

Metabolit översikt

Benzo metabolit översikt