Integritetspolicy

Upplysningar om hur vi hanterar dina personuppgifter mv.

Ferle Produkter AB är ansvariga för hanteringen av de personupplysningar, som vi har mottagit om dig. Du hittar våra kontaktupplysningar nedan.

Ferle Produkter AB
Saturnusgatan 142
254 72 Ödåkra
Sverige

Organisationsnummer: 556509-3183

Telefon: +46 (8) 776 11 20
E-mailadress: info@ferle.se

Anledningen till vår hantering av personuppgifter, vilka typer/kategorier av uppgifter och rättsgrundlag.

När du använder vår hemsida, samlar vi in följande personuppgifter:

  • Anledning: För att analysera användarbeteende på vår hemsida, så vi kan leverera den bästa möjliga upplevelsen.

Förvaring av dina personuppgifter:

  • Vi kan på nuvarande tidspunkt inte säga, hur länge vi kommer att behålla dina personuppgifter. Dock kan vi upplysa dig om, att vi lägger stor vikt på relevansen av att behålla dina personuppgifter, när vi skall fastlägga hur länge dina uppgifter blir bevarade. Personuppgifterna delas med tredje part, Google Analytics och LinkedIn.

När du handlar hos oss, hanteras följande personuppgifter:

  • Anledning: för att kunna leverera våra produkter och tjänster på bästa möjliga sätt, samlar vi in följande upplysningar om dig när du handlar hos oss:
  • Vid köp av fysiska produkter: Namn och adress på din arbetsplats, ditt namn, ditt telefonnummer (arbete), din e-post adress (arbete).
  • Vid beställning av laboratorieanalyser: Personens namn och personnummer, namn och adress på verksamheten där personen är kopplad till samt namn och e-post på kontaktperson.

Rättsgrundlagen för vår hantering av dina personuppgifter följs av:

  • Ferle Produkters legitima intressen är, att vi kan skicka dig den marknadsföring och de meddelanden, som du har frågat efter t.ex. via samtycke till e-mail marknadsföring, dvs. att skicka till dig, jf. Dataskyddsförordningen art. 6(1)(f), jf. Dataskyddslagen § 6, stk. 1 samt marknadsföringslagen § 10.

Var dina personuppgifter kommer ifrån:

  • Vi samlar endast de nödvändiga personuppgifter direkt från dig, för att kunna erbjuda den service som du anmodar.

Förvaring av dina personuppgifter

  • Vi kan på nuvarande tidpunkt inte säga, hur länge vi kommer att bevara dina personuppgifter. Dock kan vi upplysa dig om, att vi lägger stor vikt på relevansen av att behålla dina personuppgifter, när vi ska fastlägga, hur länge dina upplysningar kommer att bli bevarade. Personuppgifterna delas inte med tredje part. Personuppgifterna bevaras på säkra server i Danmark, och kan endast tillgås av Ferle Produkter.

Dina rättigheter

Du har efter dataskyddsförordningen rättigheter i förhållande till vår hantering av uppgifter om dig.

Om du vill använda dina rättigheter skall du kontakta oss:

Rätt till att se uppgifter (tillgångsrättigheter)
Du har rätt till att få insikt i de upplysningar, som vi behandlar om dig, samt en rad andra upplysningar.

Rätt till korrigering
Du har rätt till att få oriktiga upplysningar om dig själv rättat.

Rätt till radering
Vid speciella tillfällen har du rätt till att få raderat uppgifter om dig, inom tidspunkt för vår vanliga generella radering inträffar.

Rätt till begränsning av hantering
Du har vid vissa tillfällen rätt till att få hanteringen av dina personuppgifter begränsade. Om du har rätt till att få begränsad hantering, måste vi framöver kunna behandla uppgifterna – bortsett från förvaring – med ditt samtycke, eller med utsikt på att rättskrav kan fastläggas, göras gällande eller försvåras eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

Rätt till invändningar
Du har i vissa tillfällen rätt till att göra opposition mot våra  behandlingar av dina personuppgifter.

Du kan också göra invändning mot behandling av dina uppgifter till direkt marknadsföring.

Rätt till att skicka uppgifter (dataportabilitet)
Du har i vissa tillfällen rätt till att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, använt och maskinläsbart format samt att få överfört dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se

Dokumentupplysning
Detta är 2. version av Ferle Produkters persondatapolitik skrivit 23. maj 2018.