Manipulation

Det är allmän kunskap, att det fuskas med urinprov i samband med narkotikascreeningar. Det finns hur många sätt som helst att manipulera med ett urinprov. Målet är givetvis att dölja ett ev. intag av narkotika. Detta avsnitt beskriver några av de mest använda metoderna och hur fusk kan undvikas.

Allt som påverkar urinens pH värde används för att manipulera urinprov:

 • Tillsättning av bl.a. såpa/tvål, svavel, citronsyra eller ammoniak direkt i urinprovet. Detta påverkar urinens pH värde och leder till felaktigt negativa svar. Vid intag av dessa ämnen är effekten inte lika stor.
 • Intag av mängder av vatten precis innan urinprovet lämnas. Detta gör att urinen blir väldigt tunn (=låg kreatininhalt) och att koncentrationen av narkotika faller och därför inte ger utslag på testet.
 • Byta ut sitt eget urinprov med någon annans som man vet är ”clean”. Förvara en kondom med ren urin och utanför observation hälla ner det i provröret.

Förebyggande åtgärder:

 • Se till att personen inte vet när urinprov skall lämnas. På så sätt är inte patienten förberedd och risken att han/hon fuskar är därmed mindre.
 • Fråga personen om han/hon precis har druckit vatten, i bekräftande fall, bör man vänta några timmar innan urinlämning.
 • Se till att personen tvättar sina händer noggrant i enbart vatten innan han/hon lämnar urinprovet för att få bort gammal tvål eller citronsyra som kan sitta under naglarna och påverka urinprovet.
 • Övervaka hela urinlämningen. På så sätt undviks problem med tillsättningar av olika ämnen i urinen.
 • Hur kan man säkra sig, att urinen är ren och äkta eller upptäcka om det har manipulerats med den?
 • Lukta på urinen! Om tvål eller citronsyra har tillsats framgår det av lukten.
 • Känn om urinen har rätt temperatur (använd tempmätare för att vara säker).
 • Kolla om färgen på urinen är helt klar, vilket kan innebära att urinen är utspädd.
 • Använd FerleCheck för att kontrollera urinens pH och kreatininvärde.