FerleCheck

Manipulationskontroll för urinens pH, Nitrit, Glutaraldehyd, Oxidanter, Specific Gravity och Kreatinin värde. Läs mer om manipulation här

FerleCheck

Kreatinin (CRE) är en slaggprodukt som bildas i kroppen när musklerna arbetar. Ju lägre kreatininhalten är i kroppen, ju större är sannolikheten att urinen är utspädd. Normal urin skall vara mellan 20 och 100 på skalan. Värden mellan 0 och 10 indikerar att urinen är manipulerad.

pH för normal urin skall vara mellan 4.0 och 7.0 på skalan. Värden utanför dessa gränser, pekar på manipulation. Eventuellt har tvål, citron eller ammoniak tillsats vilket leder till felaktigt negativt resultat på ett drogtest.

Nitrit (NIT) finns normalt i mycket små mängder i urinen. Ett urinprov kan manipuleras vid tillsättning av nitrit. Testet visar om denna substans finns i större mängd än det normala kliniska värdet. OBS! Nitrit kan ge utslag vid urinvägsinfektion.

Glutaraldehyd (GLUT) finns tillgängligt via internet och används för att lura drogtestet. Urin innehållande Glutaraldehyd ger inte utslag på ett drogtest. Positivt utslag på Glutaraldehyd betyder att urinen är manipulerad.

Oxidanter (OXI/PCC) finns normalt inte i urin, finns denna substans i urinen, är det manipulerat. Oxidanter finns bl.a. i blekmedel.

Specific Gravity (SG) tester för utspädning. Normalvärde är mellan 1.003 – 1.030 på skalan. Värden utanför dessa gränser, pekar på manipulation.

Bruksanvisning

Klicka här för FerleCheck bruksanvisning