Opiattestning

Morfin, kodein och heroin

Den immunologiska testet (snabbtestet) detekterar både morfin och kodein, samt dess metaboliter. På schemat nedanför ses de olika metabolitvägarna och vad som utskiljs i urinen.

Opioid metabolisering

Kodein skall ge ett positivt utslag på testet, då kodein är en opiat. Cirka 10% av kodein omvandlas till morfin i kroppen (metabolerar). Detta har ingen betydelse för snabbtestet men när provet skickas till konfirmation på laboratorium, kan man se värde både på kodein och morfin i förhållandet 1:10. Kodein har en halveringstid på 3,5 timmar. Vid normal dosering är kodein ute ur systemet efter ca. 2 dygn. Ett nytt test för heroin (se avsnitt under), gör det möjligt att bortsortera kodeinintag utan laboratorieanalys.

Heroin omvandlas efter några få minuter till 6-acetyl-morfin och därefter till morfin.

Vallmofrön kan ge positivt utslag på opiattestet, då dessa innehåller små mängder morfin och kodein. Vallmofrön kan ge ett positivt utslag på opiattestet i upp till 10 timmar. Problemställningen har varit känd länge, också av dem som skall testas. Därför skapar det en viss osäkerhet i förbindelse med test för morfin. Ferle Produkter lanserade därför för några år sedan ett opiattest med ett gränsvärde på 2000 ng/ml (normalt ligger det på 300 ng/ml). Testet med det höga gränsvärdet, eliminerar möjligheten för att vara positiv endast på grund av vallmofrön. Detta testet ligger på NanoSticka 200-35 (multisticka) och som singelsticka (200-45).

Hostmedicin av olika typer, innehåller morfin eller extrakt från opium och kan vid vissa tillfällen ge ett positivt resultat på opiattestet.