Kvalitetskontroll

Vår leverantör kontrollerar kvaliteten på alla produkter utifrån de godkända standardprocedurerna.

Ferle Produkters egen kvalitetskontroll består av en intern och extern kontroll. Vår kvalitetskontroll är noga utarbetad ifrån många års erfarenhet av narkotikatester i norden.

Intern kontroll:

Den interna kontrollen består dels av en kontroll av reagensen och dels testets gränsvärde. Det förekommer regelbundet stickprover, likaså sparas ett antal tester från varje sändning (lotnr.) så att vid tillfälle om tvivel, kan det göras en positiv- och negativkontroll på +/- 25% av cut-off nivån.

Exempel: THC-test med ett gränsvärde på 50 ng/ml kontrolleras med en positivkontroll på upp till 62,5 ng/ml, vilket är 25% över angiven cut-off. Vi har tester för alla sålda lotnummer på lager och kan därför utföra kontrollen direkt. Uppstår misstanke om fel på en produkt, skall Ferle kontaktas omgående så att det eventuella problemet blir löst.

Extern kontroll:

Kontroller görs löpande samt avprövningar på laboratorier och användare av produkterna. Alla nya produkter (parametrar) genomgår en grundlig avprövning innan de skickas ut på marknaden. Likaså görs det löpande avprövningar i förbindelse med aktuella problemställningar, t.ex. olika preparats risk för eventuella korsreaktioner på testerna.