Detektionstider och cut-off

En screening mäter utifrån ett givet gränsvärde (cut-off) uttryckt i ng/ml urin. Gränsvärdet bestämmer hur mycket narkotika det minst måste vara i urinen för att provet ska visa ett positivt resultat.

Om man tar ett cannabistest (THC) med ett gränsvärde på t.ex. 200 ng/ml eller mer betyder det att koncentrationen av cannabis i urinen ska vara över 200 ng/ml för att resultatet av screeningen ska bli positivt. Tar man ett THC-test med gränsvärdet 50 ng/ml betyder det att koncentrationen ska vara över 50 ng/ml för att generera ett positivt svar. Följaktligen betyder detta att om koncentrationen av cannaibs är t.ex. 75 ng/ml så blir svaret positivt vid gränsvärdet 50 ng/ml men negativt vid gränsvärdet 200 ng/ml.

Detektionstiden talar om hur länge man kan spåra drogen. Tiden kan variera från person till person beroende på flera faktorer: ålder, intagets mängd, eventuell utspädning av urinen, leverfunktion m.m.

Detektionstider och gränsvärden – urin

Narkotika Cut-off (ng/ml)* Detektionstid (urin)*
Alkohol EtG (metabolit) 1500 Upp till 2 dygn
Amfetamin 300/500/1000 Upp till 4 dygn
Barbiturater 300 Upp till 14 dygn
Bensodiazepiner 300 Upp till 10 dygn (Oxazepam och Diazepam upp till 4 veckor)
Buprenorfin/Subutex 10 Upp till 3 dygn
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
20
20
20
Upp till 6 dygn vid enstaka intag*
Upp till 12 dygn vid sporadiskt intag*
Upp till 9 veckor vid dagligt intag*
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
50
50
50
Upp till 4 dygn vid enstaka intag*
Upp till 10 dygn vid sporadiskt intag*
Upp till 8 veckor vid dagligt intag*
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
200
200
200
Upp till 3 dygn vid enstaka intag*
Upp till 4 dygn vid sporadiskt intag*
Upp till 16 dygn vid dagligt intag*
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
300
300
300
Upp till 3 dygn vid enstaka intag*
Upp till 4 dygn vid sporadiskt intag*
Upp till 12 dygn vid dagligt intag*
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
800
800
800
Upp till 2 dygn vid enstaka intag*
Upp till 3 dygn vid sporadiskt intag*
Upp till 9 dygn vid dagligt intag*
Dex-amfetamin 1000 Upp till 4 dygn
EDDP (metadon metabolit) 100 Upp till 4 dygn
Fentanyl 10 Upp till 3 dygn
GHB 10 6-8 timmar
Heroin (6-AM) 10 Upp till 20 timmar
Ketamin 1000 Upp till 3 dygn
Klonazepam 100 Upp till 3 dygn
Kokain 150 Upp till 6 dygn
Kokain 300 Upp till 3 dygn
Kokain 1500 Upp till 2 dygn
LSD 10 Upp till 2 dygn
MDMA (ecstasy) 500 Upp till 2 dygn
Metamfetamin 1000 Upp till 3 dygn
Metadon 300 Upp till 14 dygn
Metylfenidat 300 Upp till 4 dygn
Opiater 300 Upp till 4 dygn
Opiater 2000 Upp till 2 dygn
Oxikodon 300 Upp till 3 dygn
PCP (angeldust) 25 Upp till 8 dygn
Pregabalin (Lyrica®)
Pregabalin (Lyrica®)
500
500
Upp till 2 dygn vid enstaka intag
Upp till 5 dygn vid dagligt intak
Spice (syntetisk THC) 100 Upp till 2 dygn
Tramadol 100/200 Upp till 3 dygn
Zolpidem (Stilnoct®) 50 Upp till 2 dygn
Zopiklon (Imovane®) 300 Upp till 1 dygn

* Alla detektionstider är relativa, då det är individuellt hur snabbt kroppen utsöndrar ämnena. För Cannabis kan detektionstiden variera kraftigt, beroende på personens missbruk.

Detektionstider och gränsvärden – saliv

Narkotika

Cut-off (ng/ml)*

Detektionstid (saliv)

Kokain 20 Ca. 1 dygn
Metamfetamin 50 Ca. 1 dygn
Bensodiazepiner 10 Ca. 1 dygn
Cannabis (THC) 100 ca. 2-4 timmar
Opiater 40 Ca. 1 dygn
Amfetamin 50 Ca. 1 dygn

* Observera att gränsvärdet på en snabbtest kan variera + – 25% från angivet värde enligt internationell standard.