Cut-off och detektionstider

En screening mäter utifrån ett givet gränsvärde (cut-off) uttryckt i ng/ml urin. Gränsvärdet bestämmer hur mycket narkotika det minst måste vara i urinen för att provet ska visa ett positivt resultat.

Om man tar ett cannabistest (THC) med ett gränsvärde på t.ex. 200 ng/ml eller mer betyder det att koncentrationen av cannabis i urinen ska vara över 200 ng/ml för att resultatet av screeningen ska bli positivt. Tar man ett THC-test med gränsvärdet 50 ng/ml betyder det att koncentrationen ska vara över 50 ng/ml för att generera ett positivt svar. Följaktligen betyder detta att om koncentrationen av cannaibs är t.ex. 75 ng/ml så blir svaret positivt vid gränsvärdet 50 ng/ml men negativt vid gränsvärdet 200 ng/ml.

Detektionstiden talar om hur länge man kan spåra drogen. Tiden kan variera från person till person beroende på flera faktorer: ålder, intagets mängd, eventuell utspädning av urinen, leverfunktion m.m.

Detektionstider och gränsvärden – urin

NarkotikaCut-off (ng/ml)*Detektionstid (urin)*
Alkohol EtG (metabolit)1000Upp till 2 dygn
Alkohol EtG (metabolit)1500Upp till 2 dygn
Amfetamin300/500/1000Upp till 4 dygn
Barbiturater300Upp till 14 dygn
Bensodiazepiner300Upp till 10 dygn (Oxazepam och Diazepam upp till 4 veckor)
Buprenorfin/Subutex10Upp till 3 dygn
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
20
20
20
Upp till 6 dygn vid enstaka intag*
Upp till 12 dygn vid sporadiskt intag*
Upp till 9 veckor vid dagligt intag*
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
50
50
50
Upp till 4 dygn vid enstaka intag*
Upp till 10 dygn vid sporadiskt intag*
Upp till 8 veckor vid dagligt intag*
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
200
200
200
Upp till 3 dygn vid enstaka intag*
Upp till 4 dygn vid sporadiskt intag*
Upp till 16 dygn vid dagligt intag*
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
Cannabis (THC)
300
300
300
Upp till 2 dygn vid enstaka intag*
Upp till 3 dygn vid sporadiskt intag*
Upp till 9 dygn vid dagligt intag*
EDDP (metadon metabolit)100Upp till 4 dygn
Fentanyl10Upp till 3 dygn
GHB6-8 timmar
Heroin (6-AM)Upp till 20 timmar
Ketamin1000Upp till 3 dygn
Klonazepam100Upp till 3 dygn
Kokain300Upp till 3 dygn
LSD10Upp till 2 dygn
MDMA (ecstasy)500Upp till 2 dygn
Metamfetamin1000Upp till 3 dygn
Metadon300Upp till 14 dygn
Metylfenidat300Upp till 4 dygn
Opiater300Upp till 4 dygn
Opiater2000Upp till 2 dygn
Oxikodon100Upp till 3 dygn
PCP (angeldust)25Upp till 8 dygn
Pregabalin (Lyrica®)
Pregabalin (Lyrica®)
500
500
Upp till 2 dygn vid enstaka intag
Upp till 5 dygn vid dagligt intak
Spice (syntetisk THC)100Upp till 2 dygn
Tramadol100/200Upp till 3 dygn
Zolpidem (Stilnoct®)50Upp till 2 dygn
Zopiklon (Imovane®)300Upp till 1 dygn

* Alla detektionstider är relativa, då det är individuellt hur snabbt kroppen utsöndrar ämnena. För Cannabis kan detektionstiden variera kraftigt, beroende på personens missbruk.

Detektionstider och gränsvärden – saliv

Narkotika

Cut-off (ng/ml)*

Detektionstid (saliv)

Kokain20Ca. 1 dygn
Metamfetamin50Ca. 1 dygn
Bensodiazepiner10Ca. 1 dygn
Cannabis (THC)100ca. 2-4 timmar
Opiater40Ca. 1 dygn
Amfetamin50Ca. 1 dygn

* Observera att gränsvärdet på en snabbtest kan variera + – 25% från angivet värde enligt internationell standard.