Rekommendationer för testning av droger

Generellt sett finns det två typer av analysmetoder för droger: snabbtester (screening) och laboratorieanalyser. Snabbtester ger ett resultat direkt, där det vid laboratorieanalyser kan gå dagar/veckor innan resultatet är klart.

Rekommendationer för testning av droger

Snabbtester och laboratorieanalyser kan utföras både på urin och saliv.

FERLE rekommenderar att använda snabbtest på urin, som inledande screening:

  • Resultatet kommer med det samma.
  • Endast 4-8 ut av 100 prov är (genomsnittligt) positiva, och man undviker därför att skicka > 90% negativa prover till lab.
  • Snabbtest (screeningsanalyser) spårar ofta bredare än laboratorieanalyser = flera positiva prov.
  • Man undviker att en person som eventuellt är påverkad, skickas tillbaka på arbetet, medan man väntar på laboratorieanalysen, vilket kan ta många dagar, upp till en vecka.
  • Man kan undersöka urinen för manipulation.
  • Det är väldigt lätt att manipulera med ett salivtest, man kan t.e.x skölja munnen med vatten, citronsyra eller något liknande.
  • Vid att använda urintest, får man längre detektionstid än vid salivtest = flera positiva prov.
  • Salivtest rekommenderas inte till att testa för THC (detektionstiden är mellan 6-8 timmar).

Alla positiva screeningsanalyser (snabbtester), skickas till GC/MS analys på ett svenskt ackrediterat laboratorium.