Gränsvärde opiater

Det finns två internationella standard gränsvärden för opiater, den första var 300 ng/ml, och senare kom 2.000ng/ml.

Ferle har sedan 1995 erbjudit opiat tester med gränsvärde på 300 ng/ml, och från år 2000 kom även 2.000 ng/ml. Metadonmottagningar och Anstalterna i Danmark önskade 2.000 ng/ml.

Vid att använda 2.000 ng/ml undviker man några av de problem som man kan få vid 300 ng/ml, t.ex. att intag av vallmofrön kan ge koncentration upp till 1200 ng/ml.

Gränsvärde

Intag av vallmofrön kan visa koncentration av både kodein och morfin.

Enligt EU så kräver man 2000 ng/ml när det kommer till arbetsplatstestning.

Låga koncentrationer är svåra att tolka, och är därmed ett problem med hänsyn till patientsäkerheten.

Efter en verifiering på labb när det kommer till opiater kan det se ut så här:

”Morfin påvisat i låg koncentration. Resultatet är svårtolkat och kan förklaras av något slags opiatintag (tex. kodein, etylmorfin, vallmofrön)

Opiat är ett klassik exempel vid val av gränsvärde. Högre gränsvärde medför färre korsreaktioner, men kortare detektionstid.