Nyheter

3-CMC, Kristall (foto: Tullverket)

3-CMC växer oroväckande snabbt i Sverige

3-CMC är en syntetisk kemisk förening som tillhör amfetaminfamiljen. Det som har blivit alltmer populärt på senare tid. Ämnet är känd under flera olika namn, inklusive Kristall, 3-Chloromethcathinone, 3-CMC, eller Clophedron.

Gränsvärde

Gränsvärde opiater

Det finns två internationella standard gränsvärden för opiater, den första var 300 ng/ml, och senare kom 2.000ng/ml.

Saliv collector

Drogtestning: Saliv bör inte vara det enda alternativet

Det är inte i någons intresse, om drogtestning av medarbetare inte ger en rättvis bild …

FERLE Kliniken för drogtestning

Rekommendationer för testning av droger

Generellt sett finns det två typer av analysmetoder för droger: snabbtester (screening) och laboratorieanalyser. Snabbtester ger ett resultat direkt, där det vid laboratorieanalyser kan gå dagar/veckor innan resultatet är klart.

Ferle Saliva drogtest

Ferle Saliva drogtest Panel 15

Ferle Saliv är en CE märkt drogtest på saliv, som testar för 15 olika substanser. Med Ferle Salivtest behöver man inget instrument/reader för att läsa av resultatet. Testet är mycket enkel och snabb att använda, och resultatet kommer efter några minuter.

Drogtest Panel 16

Drogtest Panel 16

ClearLine P16 urin drogtest, testar för 16 olika parametrar på ett och samma test. Testet är lätt att använda och ger snabbt resultat.

Kokain panel 3

Kokain test Panel 3 (150/300/1500 ng/ml)

Ferle Produkter har fört statistik på mätning av kokain i urinen. Vi upplever en stigande tendens av höga koncentrationer och har därför utvecklat en 3 panels test, som kan användas dels i det motiverande arbetet omkring behandlingen, men också för att få ett estimat av intaget av kokain.

25 år

Ferle Produkter firar 25 års jubileum

Det har gått 25 år sedan Ferle Produkter startade som Nordens första specialiserade företag inom drogtestning.

NanoSticka Panel 2

Testning av alkohol och nikotin på urinprov

Vi erbjuder nu Panel 2 (Cotinin och EtG) från Graviditetsprojektet (se nedan). Målgrupp är gravida och ammande mödrar. För beställning, ring 08-776 11 20 eller maila info@ferle.se

THC test Panel 3

Ferle lanserar nu en ny THC Panel 3 test med höjt gränsvärde

Cannabis har ökat i styrka genom åren, vilket betyder att gränsvärdena måste höjas för att kunna fasthålla uppskattningarna omkring förbruk och detektionstid för personer med höga koncentrationer av thc. Det har länge varit efterfrågat en screening med högre gränsvärde.