Nyheter

FERLE Kliniken för drogtestning

Rekommendationer för testning av droger

Generellt sätt finns det två slags analysmetoder för droger: snabbtester (screening) och laboratorieanalyser. Snabbtester ger ett resultat direkt, där det vid laboratorieanalyser kan gå dagar/veckor innan resultatet är klart.

Ferle Saliva drogtest

Ferle Saliva drogtest Panel 15

Ferle Saliv är en CE märkt drogtest på saliv, som testar för 15 olika substanser. Med Ferle Salivtest behöver man inget instrument/reader för att läsa av resultatet. Testet är mycket enkel och snabb att använda, och resultatet kommer efter några minuter.

Drogtest Panel 16

Drogtest Panel 16

ClearLine P16 urin drogtest, testar för 16 olika parametrar på ett och samma test. Testet är lätt att använda och ger snabbt resultat.

Kokain panel 3

Kokain test Panel 3 (150/300/1500 ng/ml)

Ferle Produkter har fört statistik på mätning av kokain i urinen. Vi upplever en stigande tendens av höga koncentrationer och har därför utvecklat en 3 panels test, som kan användas dels i det motiverande arbetet omkring behandlingen, men också för att få ett estimat av intaget av kokain.

25 år

Ferle Produkter firar 25 års jubileum

Det har gått 25 år sedan Ferle Produkter startade som Nordens första specialiserade företag inom drogtestning.

NanoSticka Panel 2

Testning av alkohol och nikotin på urinprov

Vi erbjuder nu Panel 2 (Cotinin och EtG) från Graviditetsprojektet (se nedan). Målgrupp är gravida och ammande mödrar. För beställning, ring 08-776 11 20 eller maila info@ferle.se

THC test Panel 3

Ferle lanserar nu en ny THC Panel 3 test med höjt gränsvärde

Cannabis har ökat i styrka genom åren, vilket betyder att gränsvärdena måste höjas för att kunna fasthålla uppskattningarna omkring förbruk och detektionstid för personer med höga koncentrationer av thc. Det har länge varit efterfrågat en screening med högre gränsvärde.

Kokain

Kokaintest med lägre gränsvärde

Ferle Produkter lanserar en kokain test med lägre cut-off på 150 ng/ml. Testen kan spåra kokain i mindre doser.

Lars Hansson - Aros i Västerås

Halvdagsseminarium med Lars Hansson i Västerås

Vi fortsätter med vår succé att ta oss runt om i landet för att hålla i ett halvdags seminarium tillsammans med Lars Hansson och nu är det dags för Västerås!

Droger

Många nya drog substanser och testmöjligheter

Det registreras mer än 100 nya typer av droger per år i Sverige! Detta är en anledning till att testa nya substanser. Det svenska Tullverket använder urinstickor för substanstestning.