Drogtestning: Saliv bör inte vara det enda alternativet

Det är inte i någons intresse, om drogtestning av medarbetare inte ger en rättvis bild …

Remiss

Ferle blev utkallad till ett stort logistikföretag i Sverige, som fast att det fanns en misstanke om missbruk i personalgruppen, inte fångade en enda positiv vid testning av de anställda.

Det visade sig, att företaget hade valt att testa de anställda med salivtester. Vi vet av erfarenhet att det inte är lämpligt att testa för droger i saliv, och vi rekommenderade därför företaget att testa med urintester.

Resultatet blev något annat..

4 av testerna var nu positiva på cannabis – och nu blev inte hela personalstyrkan testade.

Dessutom sjukskrev sig en stor del av personalstyrkan dagen efter, eftersom de trodde att det skulle ske en testning den dagen också.

Så endast genom att byta från saliv till urinprov, fick ledningen alltså bekräftat deras misstanke om missbruk i personalgruppen, redan vid första ”stickprovet”.

Testar man med urin, fångar man fler positiva prov jämfört med saliv. Detta på grund av att detektionstiden för droger i saliv, är markant kortare än i urin. Det gäller framför allt cannabis (THC), som man väldigt sällan fångar i saliv.

THC utsöndras inte i saliv, och det är därför det endast är THC rester i munnen, som man kan påvisa vid en salivtest. Detektionstiden för THC i saliv, estimeras till ca 6-8 timmar.

Det är även ganska lätt att manipulera sig till ett negativt resultat på salivprov. Det gör man genom att skölja munnen, antingen med vatten, citronsaft eller olja.

Det är också möjligt att manipulera med ett urinprov, men det är något mer besvärligt, och kan först och främst förekomma om viktiga provrutiner inte hålls.

När Ferles personal utför testningar, föregår det under mycket kontrollerade former, och själva urinprovtagningen är övervakad. Dessutom testas alla urinprov alltid för pH-värde och kreatinin, som visar om urinen är manipulerad.

Är du intresserad av att veta mer om drogpolicy- och testning på arbetsplats, så klicka här