Om FERLE

Ferle är ett nordiskt företag, upprättat 1995, som har specialiserat sig på missbruksanalyser, det vill säga alla typer av analyser och rådgivning.

fabrik

Verksamhetens målsättning är att i ett samarbete med både kunder och leverantörer utveckla produkter, primärt narkotikatester, som täcker många olika behov. Alla produkterna är kvalitetssäkrade (FDA). Ferle Produkter lanserade den första icke instrument baserde testen ”Ontrak” och var också först med salivtester 1999. Notera det breda urvalet av juridiskt giltiga konfirmationsanalyser (GC/MS) utfört på ackrediterade laboratorium.

Förmedling av kunskaper och rådgivning är en väsentlig del av verksamhetens aktiviteter. Ferle erbjuder gratis kurser, seminarier med externa föredragshållare, hotline, informationsmaterial, utarbetande av narkotikapolitik, studiebesök m.m.

Ferle har över 2000 kunder i norden inom många olika segment, bl.a. behandlingshem, metadonkliniker, försvar, fängelser, polis, verksamheter, kommuner, skola, sjukhus, laboratorier och psykiatriska avdelingar.

Ferle Produkter AB’s miljöpolicy