Om FERLE

Ferle är ett nordiskt företag specialiserat på drogtestning, grundat år 1995.

Ferle har över 2000 kunder i norden inom många olika segment, bl.a. behandlingshem, metadonkliniker, försvar, fängelser, polis, verksamheter, kommuner, skola, sjukhus, laboratorier och psykiatriska avdelningar.

fabrik

Verksamhetens målsättning är att i ett samarbete med både kunder och leverantörer utveckla produkter, primärt drogtester, som täcker många olika behov. Alla produkterna är kvalitetssäkrade.

Ferle Produkter lanserade den första icke instrument baserade testen ”Ontrak” och var också först med saliv tester 1999. Notera det breda urvalet av juridiskt giltiga verifikationsanalyser (GC/MS) utfört på ackrediterade laboratorium.

Förmedling av kunskaper och rådgivning är en väsentlig del av verksamhetens aktiviteter. Ferle erbjuder gratis kurser, seminarier med externa föredragshållare, hotline, informationsmaterial, utarbetande av narkotikapolitik, studiebesök m.m.