Ferle Saliva drogtest Panel 15

Ferle Saliv är en CE märkt drogtest på saliv, som testar för 15 olika substanser. Med Ferle Salivtest behöver man inget instrument/reader för att läsa av resultatet. Testet är mycket enkel och snabb att använda, och resultatet kommer efter några minuter.

Ferle Saliva drogtest Saliv collector

Det är skillnad på mäta i urin och saliv

Många droger syns väldigt kort i saliv, jämförelsevis med urin, och det är lätt att manipulera med salivtester. Det finns flera olika munspray och metoder för att få ett falskt negativt svar på ett salivtest. Samtidigt skall man komma ihåg att testet är en screening och inte en juridiskt giltig analys (gäller för alla drogtester på saliv, även de som avläses med hjälp av ett instrument/reader). Vid ett positivt resultat på salivtest så skall provet skickas för en juridiskt giltig analys(urin) till ett ackrediterat laboratorium.

Detektionstiden för saliv är generellt kortare än för urin. I cannabis kan det nedbrutna THC nästan inte spåras i saliv eftersom det har svårt att passera från blodet ut till saliven .Det betyder att det är det aktiva THC som mäts, då det är det munhålan blir förorenad med när man röker cannabis. DO-THC-9 försvinner snabbt från kroppen och lagras inte, och därför kan det inte spåras länge i saliv.

En salivtest kan vara bra att använda här och nu, och där det inte är så lätt med tillgängliga toaletter.

Detektionstiden för saliv är ca 6-8 timmar för cannabis och ca 24 timmar för resterande substanser.

Testar för: Opiater / Oxikodon / Metamfetamin / Kokain / Amfetamin / Zopiklon / Metadon / K2 (Spice) / Ecstacy (MDMA) / Bensodiazepiner / Ketamin / Fentanyl / Tramadol / Buprenorfin (Subutex) / Cannabis (THC).
Pris per test: 129,00 SEK
Produktnummer: 300-04. Beställ här