Substanstestning (narkotika)

I vissa situationer, och inom specifika segment, kan det vara viktigt att snabbt få definierat vilket preparat (piller, pulver mm.) man har att göra med.

Substans testning

NanoSticka® och Accusign (nu FERLE TEST®) är designat för att både reagera på narkotika som har varit igenom kroppen (via urin) och på den rena substansen.

Genom att göra en vanlig upplösning av denna substans i vatten och därefter använda snabbtesten som vanligt, kan man få ett svar inom få minuter.

Säkerheten på testerna är vid test på urin ca. 98-99%, vid test direkt på det ’rena’ preparatet, ännu högre. Dock kan det förekomma korsreaktioner.

Avprövning

Åtskilliga avprövningar är gjorda inom de senaste åren där alla tester, både specialframställda tester, detektion på substanser och de välkända urinstickorna har ingått. Slutsatserna är entydiga. Urintesterna visar bäst i avprövningarna och värderas till att vara de bäst ägnade till uppgiften, dels på grund av lätthanterlighet, säkerhet, reaktionslista, miljövänlighet samt flera andra faktorer.

Ferle Produkters immunologiska test har varit med i en omfattande test på det svenska tullverkets laboratorium. Här blev NanoSticka, bland många andra, exempelvis Drugwipe, Druglab och kemiska färgtest så som spray, NIK och Falcon Blue, värderat i lätthanterlighet, kvalitet och säkerrhet. Slutsatsen var att Ferle Produkters multitester var de bästa vid första kontrollen av en okänd substans. Singletesterna var de bästa, när man in förväg kände till substansen. NanoSticka var snabb, lätthanterlig och gav säkert resultat. Det var också den produkt som påverkade miljön minsta möjligt.

Se slutsatsen från avprövningen gjord av Svenska Tullverket