Klonazepam test

Ett normalt bensodiazepintest fångar bara mycket höga doser av Rivotril (Klonazepam). Det beror på att bensodiazepintestet har ett högt gränsvärde för Rivotrils aktiva substans, Klonazepam.

FERLEs Klonazepamtest ”fångar” mindre (normala) intag av Klonazepam/Rivotril. Klonazepamtestet kan användas på patientgrupper som får Rivotril, i de fall det vanliga bensodiazepintestet har visat negativt resultat.

Singel drogtest

Klonazepamtestet testar metaboliten (ACL) 100 ng/ml. Max 10% av huvudämnet ACL kommer ut i urinen, resten är metaboliten.

Detektionstiden är upp till 3 dagar.

UPPMÄRKSAMHET! Testet reagerar även på andra bensodiazepiner i låga doser.

Produktnamn: NanoSticka Klonazepam (produktnummer: 200-55)