Metylfenidat test (Ritalin® & Concerta)

Testet är ett FERLE TEST och fångar substansen metylfenidat som bl.a. finns i ADHD medicin så som Ritalin® och Concerta.

MPD test

Testet fungerar som så att man släpper 3 droppar urin på testplattan och väntar ett par minuter för att sen avläsa resultatet som positivt (påvisbart) eller negativt (ej påvisbart).

  • Reagerar bl.a. på Ritalin® och Concerta.
  • Detektionstid: ca. 1-4 dygn.
  • Cut-off: 300 ng/ml.

Varunummer 300-55.