Spice test (test för syntetisk THC)

Spice (även känt som K2) som liknar kryddörter har varit känt sedan 2008. Priserna för Spice är ofta lägre än vanligt cannabis/hasch.

Beställ spice test här

Forskningsresultat från Spice (syntetisk cannabis) börjar först nu bli tillgängliga och en inledande undersökning som fokuserar på den effekt syntetisk Cannabis har i förbindelse med psykoser, har påbörjats. Med all sannolikhet pekar undersökningarna på att syntetisk Cannabis kan leda till svåra psykoser efter kortare tid än vad vanligt hasch gör.

Detektionstid: 1-2 dygn.

Varunummer 200-56.