Dex-amfetamin testen kan särskilja vissa typer av ADHD medicin från gatuamfetamin

En test för amfetamin, reagerar både på gatuamfetamin och de typer av ADHD medicin, som innehåller substanserna Dex- och Lisdex-amfetamin. Det har nu kommit en screeningstest för Dex-amfetamin (varunummer: 200-65), som inte reagerar på gatuamfetamin.

Om det finns ett missbruk av både amfetamin och Dex- eller Lisdex-amfetamin, kräver det dock en konfirmatorisk analys för att särskilja dem.

Dex-amfetamin test

Amfetamin är en av de mest populära centralstimulerande droger. Drogen missbrukas av många unga och är billigare än kokain, vilket gör det mer attraktivt prismässigt. Bland 16-24 åringar har 2,8 procent tagit drogen de senaste åren.

Dex- och Lisdex-amfetamin, ökar mängden av vissa neurotransmittorer i hjärnan, bl.a. dopamin. Denna effekt ger mer struktur och ro till människor diagnostiserade med ADHD. För människor utan denna diagnos ger drogen effekt som en upper. Disulfiram (medel mot alkoholmissbruk) kan öka effekten.

Enligt den danska socialstyrelsens rekommendationer , är Dex- och Lisdex-amfetamin inte första val preparat till behandling av ADHD. Ofta inleds behandlingen med Methylphenidat och det är en specialläkares uppgift att ordinera dessa preparat.

Får man inte en verkan av preparatet, kan det bero på att personen i fråga inte tar medicinen, eller säljer den vidare.

Utövar man idrott kommer användning av dexamfetamin medföra diskvalifikation.

Dex-amfetamin testen har varunummer 200-65 och kan beställas här