Ferle lanserar nu en ny THC Panel 3 test med höjt gränsvärde

Gränsvärdena på den nya THC Panel 3 test är 50/200/800 ng/ml.

Cannabis har ökat i styrka genom åren, vilket betyder att gränsvärdena måste höjas för att kunna fasthålla uppskattningarna omkring förbruk och detektionstid för personer med höga koncentrationer av thc. Det har länge varit efterfrågat en screening med högre gränsvärde.

THC test Panel 3

Den nya Panel 3 test är smidig till att följa en nedtrappning. Önskas en 100 % säker testning, skickar man som vanligt till ett ackrediterat labb för en verifiering.

Testet har varunummer 200-40 och kan beställas här

Tetrahydrocannabinol (thc) är den aktiva substansen i hasch och den substans som ger ett rus. Styrkan i de olika produkterna kan variera mycket. Oftast innehåller marijuana 2-5 % thc, medans hasch är något starkare och innehåller upp till 25 % thc.

Ett haschrus beror både på mängden och thc nivån i haschet. Ju högre thc innehåll, desto mer hög blir man. Ruset varar i ca 3-5 timmar, men det beror också på ens generella förbruk. Generellt sägs det, att thc spåras i kroppen mellan 6-8 veckor, men i och med att thc har ökat i styrka, kan det spåras i upp till 12 veckor.

Senare års forskning visar att thc har en inverkan på centrala nervsystemet , vilket är de områdena i hjärnan som påverkar minnet, överblick, känslor och inlärning. Ny forskning tyder på att risken för att utveckla ett psykotisk tillstånd ökar med 40 % bland personer som minst en gång i deras liv har rökt hasch, jämfört med personer som inte har.

Precis som vanlig rökning belastas luftvägarna, och haschrökare är därmed i risk för KOL och lungcancer.

Enligt ”Narkotika Situationen i Danmark” har 48 % av unga och vuxna i åldern 16-44 år provat hasch. 11% av dem har rökat hasch inom det sista året, och 4,6 % har rökat hasch den senaste månaden. Hasch är med andra ord, en mycket utbredd drog.