Ferle Produkter firar 25 års jubileum

Det har gått 25 år sedan Ferle Produkter startade som Nordens första specialiserade företag inom drogtestning.

Vi vill gärna passa på att tacka alla våra kunder och samarbetspartners för ett gott samarbete. Fundamentet i Ferle Produkter, har alltid varit kunskapsutbyte och informationsförmedling. Ferle utvecklar också fler reagenser och producerar tester i egna EU-registrerade varumärken.

Kommande produkter 2020:

Multi-kokain test som indikerar koncentrationen av kokain vid att mäta på 3 olika gränsvärden (150/300/1500 ng/ml).

På våra kliniker (FERLE® Klinik för drogtestning), utförs alla typer av droganalyser (alkohol, hår– och urintestning).

Christel Christensen blev i januari 2020 certificerad MRO, Medical Review officer. MRO är ett internationellt krav for at kunna tolka resultat av konfirmatoriska analyser med hänsyn till arbetsplatstestning.

HR nätverksmöte

Vi håller löpande HR nätverksmöte med kunskapsutbyte och föreläsningar, inom området drogpolicy och arbetsplatstestning. Nätverksverksamheterna skiftas till att vara värdar för mötena. Deltagandet är gratis.

Nästa nätverksmöte:

Onsdag d. 6 maj 2020 hos Aarsleff A/S i Hvidovre, Köpenhamn kl. 13.00-16.00. Du kan läsa mer om nätverksmötet och anmäla dig här