Halvdagsseminarium med Piet de Boer på Folkets Hus i Göteborg

Tisdagen den 20/3 2018 kl 9.00-12.00 är ni välkomna att delta i en föreläsning på Folkets Hus i Göteborg med Piet de Boer, kundansvarig på Nämndemansgården.

Tidigt ingripande ger vinst åt alla
– “En björntjänst gör ju ingen glad”

Skadligt bruk och beroende av alkohol, droger och spel blir alltid ett allvarligt problem på arbetsplatsen och det har länge varit känt som en av de stora orsakerna till hög sjukfrånvaro och ojämn prestation på jobbet. Det orsakar psykosocial ohälsa och mycket lidande i arbetslivet och det kostar mycket pengar om man inte gör något åt det.

Många chefer, medarbetare och skyddsombud vittnar om att bristande rutiner och rädslan att agera när det gäller denna typ av problem gör att sent agerande är en bidragande faktor till ohälsa och säkerhetsrisker på arbetet. Det medför stora kostnader för företaget och personligt lidande för den medarbetaren som har problem såväl som för arbetskamrater och chefer.

Hur kan man skydda företaget och sina medarbetare mot effekterna av skadligt bruk och beroende på arbetsplatsen?

  • Vad är ett skadligt bruk/beroende och hur drabbas arbetsplatsen?
  • Vad kostar skadligt bruk/beroende organisationen?
  • Hur arbetar man proaktivt med frågan?

För befintliga kunder är detta gratis, för icke kunder är kostnaden 95:- (kaffe med smörgås ingår).

Folkets Hus Göteborg
OLOF PALMES PLATS
413 04 GÖTEBORG
Växel: +46 31 774 30 00

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 15 mars 2018.

Välkomna

Susann Klein & Diana Björklund
Ferle Produkter