Nytt test för Heroin (6-AM)

6-Acetylmorphin (6-AM), också känd som 6-Monoacetylmorphin (6-MAM), är en aktiv metabolit av heroin och en urinbiomarkör för att identifiera användning av heroin. Efter intag av heroin, produceras 6-AM snabbt i kroppen och därefter metaboliseras det antingen till morfin eller utsöndras i urinen.

Singel drogtestVid användning av den specifika screeningtest för 6-acetylmorphin (6-AM), får man vid ett positivt resultat, ett bevis för användning av heroin. Tidigare kunde heroin endast testas i standard opiat screening, men det fanns inget sätt att särskilja heroinanvändning från andra opiater, såsom hydrocodon, kodein eller morfin. Det var endast en verifiering på ett ackrediterat labb som kunde särskilja detta.

Påvisningen av 6-acetylmorphin (6-AM), är som vi nämnt en indikator för heroinmissbruk , vilket gör det besvärligare för en person, att dölja ett missbruk av heroin, även om de har ett ordinerat opiatrecept.

Ser vi oss om i närliggande länder, samt USA, är heroin en av de största orsakerna till oavsiktlig död. Vid en tidpunkt, var heroin mest använt i de lägre samhällsklasserna men i dag kretsar det i alla socialekonomiska klasser.

Detektionstid: upp till 20 timmar.

Testet har varunummer 200-64 och kan beställas här