Kokain test Panel 3 (150/300/1500 ng/ml)

Ferle Produkter har fört statistik på mätning av kokain i urinen. Vi upplever en stigande tendens av höga koncentrationer och har därför utvecklat en 3 panels test, som kan användas dels i det motiverande arbetet omkring behandlingen, men också för att få ett estimat av intaget av kokain.

Kokain panel 3

Testen mäter kokain från 3 olika gränsvärden, vilket betyder att man kan få en indikation av hur högt/lågt koncentrationen av kokain är i ett urinprov.

Detektionstider

  • 1500 ng/ml kan spåras ca. 1-2 dagar
  • 300 ng/ml kan spåras ca. 2-3 dagar
  • 150 ng/ml kan spåras ca. 4-6 dagar

Kokaintesten har artikelnummer: 200-69 och kan beställas här

Ett ökat problem

Förr var kokain en drog som tillhörde den högre samhällsklassen, och en drog som ofta blev framhävd på film. Det var i storstäder som drogen ofta blev använd, men i dag är den tillgänglig överallt.

Priset på kokain har sjunkit drastiskt, där det förr kostade 1500 kr /gram och nu ligger på 400-600 kr/gram. Tillgängligheten är hög, speciellt på sociala medier.

24.600 personer i åldern 15-26 år har intagit kokain den sista månaden, och detta är taget ut från olika samhällsklasser. Detta motsvarar en ökning på ca. 3% från 2014 då det låg på 1,6% (källa: Center for Rusmiddelforskning i Danmark).

2018 beslagtogs 56 kilo kokain, och för att jämföra togs det i februari 2020, 100 kilo kokain i ett och samma beslag. 5149 beslag av kokain hittades 2018, vilket är det största antal de senaste 19 åren (källa: Rigspolitiet, Danmark).

Vi upplever att många arbetsplatser hittar påsar som innehåller kokain, och utöver det, testas fler och fler positiva vid provtagningar på våra kliniker och ute på arbetsplatser.