Kokaintest med lägre gränsvärde

Ferle Produkter lanserar en kokain test med lägre cut-off på 150 ng/ml. Testen kan spåra kokain i mindre doser.

Testet har varunummer 200-68 och kan beställas här

Kokain är en euforiserande, stimulerande, aptit-sänkande och lokalbedövande drog. Det är en av de mest missbrukande drogerna i världen.

Kokain udsondring

Kokain bryts övervägande ner till benzoylecgonin, som typisk kan påvisas i urin 4 timmar efter intaget och upp till 4 dygn efter senaste intaget. Hos kroniskt svåra missbrukare kan drogen dock påvisas upp till 3 veckor efter sista intaget.

Utvecklingen för användning av kokain i åldersgruppen 16-34 år har stigit sen år 2000. Kokainet har blivit betydligt starkare, vilket ökar risken för förgiftningar.

Kokain (benzoylmethylecgonin), är en naturlig alkaloid, som utvinns från kokaplantans blad. Om man intar en alkaloid genom munnen, startar den fysiologiska responsen ofta med en bitter smak. Det finns flera typer av kokain, tex ’crack’, och ’freebase’.

Vid att röka crack eller freebase uppnår man en snabbare och kortare verkning, än om man sniffar kokain. Effekten toppar snabbare, är våldsammare och varar kortare tid, och är mer skadligt för kroppen.

Under framställningen används olika kemikalier, och mycket kokain görs på bensin och inte eter.

Eftersom missbruket av kokain stiger, precis som andra centralstimulerande substanser, kommer det också syntetiska substanser, som framställs på andra sätt och därför också innehåller andra kemikalier. Några av substanserna kan slå ut på en kokainscreening, eftersom deras metabolit kan likna kokainets metabolit.