Skola och drogtester

Det är en het fråga kring drogtestning i skolan. Skolinspektionens uppgift är att granska skolorna, och JOs uppgift är att granska myndigheterna.

Skolinspektionen anser att man endast ska drogtesta elever vid misstanke om påverkan av droger, samt när eleven och vårdnadshavaren har gett sitt godkännande. Skolinspektionen anser inte att dessa kriterier uppfylls vid slumpmässiga drogtester.

JO anser att frivilliga drogtester inte strider mot lagen, om elevens medverkan är frivillig.

Det är många skolor som hör av sig angående drogtestning och gör bedömningen att man ska börja testa. Ferle Produkter kommer ut och hjälper till med en uppstart, hur man går tillväga, hur man hanterar drogtesterna m.m.

I samarbete med Narkotikafri skola kommer vi i höst, att ha seminarium på 3 olika ställen i Sverige

  • 1 november i Stockholm
  • 2 november i Sundsvall
  • 17 november i Malmö

Mer information kommer längre fram och läggs ut på hemsidan.

Som skola, privatperson eller företag kan man även komma till vårt kontor i Helsingborg och testa eleven, sig själv eller anställda.

Ring oss på 08-776 11 20 för mer information.