Större efterfrågan på vårt PCP test

Vi har nyligen haft en större efterfrågan på vårt PCP test. Hittills har efterfrågan på PCP test varit begränsat, anledningen är att det främst finns i USA.

pcp-angel-dust

Kort information om PCP

PCP (Phencyclidine) mer känt under namnet angel dust, kom först på marknaden under 1950 talet, då det användes som bedövningsmedel.

På grund av allvarliga biverkningar så som hallucinationer, mani, delirium och förvirring så avbröts användningen av PCP som bedövningsmedel för människor på 60 talet .

PCP är beroendeframkallande och leder ofta till missbruk och psykiska sjukdomar så som schizofreni, minnesförlust, inlärningsproblem, depression och viktnedgång. Många PCP användare hamnar på sjukhus på grund av överdos och är ofta våldsamma och är en stor fara för sig själv och andra.

PCP är mycket likt Ketamin (som ofta användes förr som bedövningsmedel för djur) PCP är i gruppen hallucinogener så som LSD, ecstasy, (MDMA) och Psilocybin svamp (vissa arter av svampar som innehåller psykoaktiva ämnen).