Test för Pregabalin (Lyrica®)

Pregabalin (Lyrica®) blev först lanserat som ett medel mot epilepsi, och sedan dess har det visat sig att det även kan användas mot neuropatiska smärtor och generaliserad ångest.

Vi kan nu erbjuda en säker och godkänd test för Pregabalin/Lyrica. Testet kan beställas här

Vad är Pregabalin?

Pregabalin (Lyrica®) är ett antiepileptikum som även används som stabiliserande vid generaliserat ångestsyndrom och vid neuropatisk smärta.

Pregabalin (Lyrica®) har en mycket hög missbrukspotential och förstärker verkan av alkohol och andra droger. Det hämmar frigörningen av bl.a. Noradrenalin (stresshormon).

Påverkan av medicinen kan verka olika från person till person. Någon upplever depressiva tillstånd, andra att det är ett underbart rus, speciellt i samband med alkohol.

Pregabalin (Lyrica®) kan i missbrukssammanhang betecknas som en downer och en tilläggsdrog till andra droger, för att öka en verkning.

Ca. 98 procent utsöndras genom njurarna, och detektionstiden i urin är 1-2 dygn vid enstaka intag och upp till 5 dygn vid dagligt intag.