Drogtestning för skolor, företag privatpersoner m.m.

Nu har vi kontor i Helsingborg, där vi utför testning av droger. Vi kommer även ut på företag och offentliga verksamheter och utför det på plats.

Med över 20 års erfarenhet hjälper vi till med testning av personal, elever m.m. Vad som är viktigt i samband med testning är att den bör vara övervakad.

Testkontor - drogtestning i Helsingborg

Det är vanligt att man försöker manipulera med testet, och vid övervakning minskar du risken för det. Via internet kan man köpa olika produkter för att undgå ett positivt svar på urinprovet, men våra tester innehåller en inbyggd manipulation, vilket innebär att det blir svårare att manipulera.

Hos oss får man svaret direkt på plats, och vid positivt resultat skickas provet iväg till ett ackrediterat labb för ett juridiskt giltigt resultat.

Våra rutiner säkrar att allt blir korrekt ifyllt, och varje person som visar positivt får en individuell kod som sätts över urinprovet, och samma nummer sätts på remiss och blankett som företaget behåller.

När man misstänker någon för att vara påverkad på arbetsplatsen, så tar man personen ut ur produktion i väntan på svar från labb. Detta innebär en stor kostnad för företaget, och det kan man undvika genom att få resultatet direkt.

Individen kan påverkas ekonomiskt och kan även känna sig utpekad inför arbetskollegor, och väntetiden kan medföra oro för individen.

  • Ekonomiska fördelar
  • Svar direkt
  • Patientsäkerhet
  • Socialstyrelsens riktlinjer
  • Kunskap/Erfarenhet
  • Föreläsningar
  • Hjälp med underlag vid tvist
  • Övervakade urinprov

Ring oss för information: 08-776 11 20 eller maila oss info@ferle.se