Testning av alkohol och nikotin på urinprov

Vi erbjuder nu Panel 2 (Cotinin och EtG) från Graviditetsprojektet (se nedan). Målgrupp är gravida och ammande mödrar. För beställning, ring 08-776 11 20 eller maila info@ferle.se

NanoSticka Panel 2

Testet spårar metaboliterna på gränsvärden:

  • Cotinin 200 ng/ml
  • EtG 1500 ng/ml

Detektionstid:

  • Nikotin upp till 3 dygn
  • Alkohol upp till 2 dygn

Pris: 29 kr. per test.

I 2012 deltog Ferle i en studie om utveckling av tester till familieambulatorier i Region SydDanmark. Ändamålet var att testa gravida för missbruk av droger, medicin och alkohol, så att utsatta mödrar kan erbjudas rådgivning via familieambulatorierna. Studien visade att ca. 4 % var positiva av de gravida som deltog i projektet.

Nu följs projektet upp med en ny studie, det skall testas 3500 kvinnor för 15 parametrar, bl. ETG och Nicotin. Det är en PhD uppgift, som skall resultera i nya landstäckande rutiner.