Test för Zopiklon (Imovane®), cyklopyrroloner

Zopiklon (Imovane®) testet är en NanoSticka® urintest. Testet har varunummer 200-62 och kostar 28 kr per styck. Beställ Zopiklon (Imovane®) testet här

Vad är Zopiclon

Zopiklon (Imovane®) kom till som ett bättre och mer lämpligt sömnmedel, istället för att använda bensodiazepiner. Det skulle inte vara så beroendeframkallande, vilket har visat sig att så inte är fallet.

Zopiklon är ett bensoliknande preparat och används som insomningsmedel. Zopiklon binder sig till GABA receptorerna i hjärnan, dessa hämmas och effekten uppnås. Drogen har inte en självständig effekt, men förstärker verkan av det hämmande neurotransmittorn GABA. Den insomnande effekten är som störst de första 12 timmarna efter intag. Äldre personer kan ha en större känslighet för medicinen och kan bli smått psykotiska (hallucinationer) och mer aggressiva. Några upplever minnesluckor, vilket förekommer om sömnen inte inträder och man inte får 7-8 timmar i sträck.

Behandling under en längre tid, mer än 2 veckor, ger en ökad risk för beroende. Beroende visar sig vid behov av stigande doser. Abstinenssymptomen är väldigt likt bensoabstinens som sömnlöshet, oro, ångest, ingen aptit, illamående, svettningar, skakningar samt överkänslighet för ljud, ljus, lukt och beröring. Vid höga doser kan det uppstå kramper vid plötsligt avbrott efter lång tids användning. Det kan gå flera dagar efter det att man har upphört med intag förrän abstinensen visar sig.

Medicinen är först ute ur kroppen efter ca. 1 dygn och det kan därför vara riskabelt att köra bil och hantera maskiner.

Alkohol, antihistaminer, opioider och antipsykotika ökar verkan av medlet.

Zolpidem, också kallat stilnoct (cyklopyrroloner)

Zolpidem kom också fram som ett alternativ till bensodiazepiner och som ett sömnmedel. Det har inte samma kemiska struktur som Zopiklon. Zolpidem har en kortare halveringstid, det vil säga att den är snabbare ut ur kroppen.

Placebostudier visar, att hypnotika på kort sikt förkortar tiden till sömn med ca. 15 min. Effekten avtar i loppet av 5-6 veckor, därav sover användarna lika dåligt som innan de fick medicinen. Vid uppehåll ses rebound effekt, som betyder att användarna i en period sover ännu sämre än tidigare.(Kripke 2000).

En annan studie sammanliknar Zolpidem 10 mg med Zopiklon 7,5 mg och sammanfattar att en större andel patienter (8,3 %) uppnår en förbättrad insomningstid för Zolpidem (Tsutsui 2001).

Zolpidem test

Zolpidem (Stilnoct) testet är en NanoSticka® urintest. Testet har varunummer 200-58 och kostar 28 kr per styck. Beställ Zolpidem (Stilnoct) testet här