Många nya drog substanser och testmöjligheter

Det registreras mer än 100 nya typer av droger per år i Sverige! Detta är en anledning till att testa nya substanser. Det svenska Tullverket använder urinstickor för substanstestning.

Tullverkets laboratorie har avprövat olika testmetoder för substanstestning, som visas här

Konklusionen av avprövningen var att Urin Stickor är den bästa metoden att testa för substanser. Istället för att använda urin, använder man substansen upplöst i vatten.

För att kunna testa bredare och täcka nya typer av droger, erbjuder vi nu en mix-låda med möjligheten för att blanda 25 stycken tester från singeltest NanoSticka, samt Ferle singeltest. Mix-lådan ger möjlighet för att testa för många olika, samt nya unika parametrar, som inte finns på de olika multistickorna. Det finns 23 olika slags parametrar, se hela sortimentet här

En unik test vi kan erbjuda är bl.a. GHB som:

 • Fås flytande, i kapslar, samt i pulver.
 • En liten dos skapar avslappning, eurofori, ökad sexlust, sensualitet och socialitet.
 • Det finns en stor risk för överdos – få milliliter har dödlig utgång.
 • Skillnaden på eufori och koma är ganska liten.

Ny test på väg in i sortimentet, Mephedrone:

 • Kallas också meph, mc, mcat, m-cat, 4-mmc, miaow, meow meow, bubble, bounce, charge, drone och white magic.
 • Fås som vitt/gulaktigt pulver, men också som kristaller och kapslar i olika färger och storlekar.
 • Sniffas eller införes i munnen med ett finger. Det kan också rökas, lösas upp i vätska, injiceras, och införas analt.
 • Ger svimningskänsla följt av eufori, enorm energi, överdrivet pratsamhet, ökad sexuallust, och tidsförskjutning.
 • Stora doser kan ge visuella hallucinationer.

Vi erbjuder även tester för bl.a:

 • Alkohol EtG (metabolit urintest) 1000 ng/ml
 • Zolpidem (Stilnoct®)
 • Zopiclon (Imovane®)
 • Heroin (6-AM)
 • Dex-amfetamin

Alla tester kan beställas här