Gränsvärde opiater

Det finns två internationella standard gränsvärden för opiater, den första var 300 ng/ml, och senare kom 2.000ng/ml. Läs mer

Drogtestning: Saliv bör inte vara det enda alternativet

Det är inte i någons intresse, om drogtestning av medarbetare inte ger en rättvis bild … Läs mer

Rekommendationer för testning av droger

Generellt sätt finns det två slags analysmetoder för droger: snabbtester (screening) och laboratorieanalyser. Snabbtester ger ett resultat direkt, där det vid laboratorieanalyser kan gå dagar/veckor innan resultatet är klart. Läs mer

Ferle Saliva drogtest Panel 15

Ferle Saliv är en CE märkt drogtest på saliv, som testar för 15 olika substanser. Med Ferle Salivtest behöver man inget instrument/reader för att läsa av resultatet. Testet är mycket enkel och snabb att använda, och resultatet kommer efter några minuter. Läs mer

Drogtest Panel 16

ClearLine P16 urin drogtest, testar för 16 olika parametrar på ett och samma test. Testet är lätt att använda och ger snabbt resultat. Läs mer

Kokain test Panel 3 (150/300/1500 ng/ml)

Ferle Produkter har fört statistik på mätning av kokain i urinen. Vi upplever en stigande tendens av höga koncentrationer och har därför utvecklat en 3 panels test, som kan användas dels i det motiverande arbetet omkring behandlingen, men också för att få ett estimat av intaget av kokain. Läs mer

Ferle Produkter firar 25 års jubileum

Det har gått 25 år sedan Ferle Produkter startade som Nordens första specialiserade företag inom drogtestning. Läs mer

Testning av alkohol och nikotin på urinprov

Vi erbjuder nu Panel 2 (Cotinin och EtG) från Graviditetsprojektet (se nedan). Målgrupp är gravida och ammande mödrar. För beställning, ring 08-776 11 20 eller maila info@ferle.se Läs mer

Ferle lanserar nu en ny THC Panel 3 test med höjt gränsvärde

Gränsvärdena på den nya THC Panel 3 test är 50/200/800 ng/ml.

Cannabis har ökat i styrka genom åren, vilket betyder att gränsvärdena måste höjas för att kunna fasthålla uppskattningarna omkring förbruk och detektionstid för personer med höga koncentrationer av thc. Det har länge varit efterfrågat en screening med högre gränsvärde.

THC test Panel 3

Den nya Panel 3 test är smidig till att följa en nedtrappning. Önskas en 100 % säker testning, skickar man som vanligt till ett ackrediterat labb för en verifiering.

Testet har varunummer 200-40 och kan beställas här

Tetrahydrocannabinol (thc) är den aktiva substansen i hasch och den substans som ger ett rus. Styrkan i de olika produkterna kan variera mycket. Oftast innehåller marijuana 2-5 % thc, medans hasch är något starkare och innehåller upp till 25 % thc.

Ett haschrus beror både på mängden och thc nivån i haschet. Ju högre thc innehåll, desto mer hög blir man. Ruset varar i ca 3-5 timmar, men det beror också på ens generella förbruk. Generellt sägs det, att thc spåras i kroppen mellan 6-8 veckor, men i och med att thc har ökat i styrka, kan det spåras i upp till 12 veckor.

Senare års forskning visar att thc har en inverkan på centrala nervsystemet , vilket är de områdena i hjärnan som påverkar minnet, överblick, känslor och inlärning. Ny forskning tyder på att risken för att utveckla ett psykotisk tillstånd ökar med 40 % bland personer som minst en gång i deras liv har rökt hasch, jämfört med personer som inte har.

Precis som vanlig rökning belastas luftvägarna, och haschrökare är därmed i risk för KOL och lungcancer.

Enligt ”Narkotika Situationen i Danmark” har 48 % av unga och vuxna i åldern 16-44 år provat hasch. 11% av dem har rökat hasch inom det sista året, och 4,6 % har rökat hasch den senaste månaden. Hasch är med andra ord, en mycket utbredd drog.

Kokaintest med lägre gränsvärde

Ferle Produkter lanserar en kokain test med lägre cut-off på 150 ng/ml. Testen kan spåra kokain i mindre doser.